Редакція журналу «Охорона праці»

Чекаємо на зміни

03.02.2022

Про державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства про охорону праці та працю: реалії сьогодення та проєкти законодавчих актів, які значно розширять повноваження державних інспекторів праці.

Чи варто боятися перевірок інспекторів праці Державної служби України з питань праці? Чи може інспектор праці нагрянути несподівано, без попередження? Чи може інспектор праці закрити підприємство за резуль­татами проведеної перевірки? Виникає ще багато запитань…

Відповіді на всі подібні запитання від роботодавців та спеціалістів з охорони праці підприємств, установ та організацій можна знайти в положеннях і нормах Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі – Закон № 877), відповідно до вимог якого на сьогодні Держпраці (інспекція праці) здійснює наглядову діяльність за додержанням законодавства про охорону праці та про працю.

Із чого складається державний нагляд (контроль), зокрема з боку Держпраці, згідно із Законом №  877?

Ключовим аспектом є планування здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Законом № 877 встановлено, що до 15 листопада року, що передує плановому, Державна регуляторна служба (ДРС) затверджує План здійснення ком­плексних заходів державного нагляду (­контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю), оприлюднює його на своєму офіційному сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (ІАС ДНК).

До 1 грудня року, що передує плановому, органи державного нагляду (контролю) затверджують відповідні річні плани, оприлюднюють їх на своїх офіційних сайтах та вносять відомості до ІАС ДНК.

Так, наказом ДРС від 15.11.2021 № 383 затверджено План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік, а наказом Держпраці від 29.11.2021 № 183 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (конт­ролю) на 2022 рік.

Понад 17 000 суб’єктів господарювання Держ­праці планує перевірити протягом 2022 року на предмет додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; законодавства про працю; законодав­-ства у сферах зайнятості населення, зайнятості та праце­влаштування осіб з інвалідністю; законодавства у сфері державного гірничого нагляду.

Отже, представники підприємств, установ, організацій, фізичні особи – підприємці заздалегідь отримали інформацію про заплановані органами державного нагляду (контролю), зокрема Держпраці, перевірки на 2022 рік, з конкретними датами початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строками їх здійснення.

Слід зауважити, що вносити зміни до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків, коли змінилося найменування суб’єкта господарювання та слід виправити технічні помилки.

Крім того, законом встановлено чітку періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, до якого віднесено суб’єкт господарювання (якщо до високого ступеня ризику – перевіряють не частіше ніж один раз на два роки; до середнього ступеня ризику – не частіше ніж один раз на три роки; до незначного ступеня ризику – не частіше ніж один раз на п’ять років).

Проте на сьогодні з боку держави встановлено певні обмеження та заборони на проведення заходів державного нагляду (контролю).

По-перше, на наглядову діяльність Держпраці вкрай негативно вплинула пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, у зв’язку з якою уряд запровадив заходи, спрямовані на підтримку суб’єктів господарювання в період введення обмежувальних заходів під час ­карантину.

Так, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 533-IX, тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), у якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України, заборонено проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Як бачимо, у зв’язку з карантином у країні практично введено мораторій на проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, які віднесено до середнього та незначного ступеня ризику, тобто з березня 2020 року до сьогодні немає належного контролю з боку Держпраці за додержанням цими суб’єктами господарювання норм і вимог законодавства про охорону праці та працю.

Справді, майже всі суб’єкти господарювання, що є в Річному плані здійснення Держпраці заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік, віднесені до високого ступеня ризику.

Коли завершиться така ситуація, передбачити неможливо, КМУ постійно продовжує дію адаптивного карантину на території України, наразі карантин – до 31.03.2022.

По-друге, мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) діє на території проведення антитерористичної операції. Відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 №  1669-VII органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених КМУ критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Законом №  877 встановлено порядок планування заходів державного (нагляду) контролю та принципи і процедуру їх здійснення, зокрема:

  • передбачено письмове повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цього заходу, незалежно від того, що річні плани перевірок опубліковані та внесені до ІАС ДНК заздалегідь;
  • встановлено строки здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) та заборона на їх подовження;
  • визначено розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю): накази (рішення, розпорядження), посвідчення (направлення), акти, приписи тощо.

Діана Казакова, провідний інспектор з охорони праці департаменту охорони праці, Федерація профспілок України

Статтю повністю читайте в журналі № 2/2022

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»