Колесник Сергій

Як боротися з невиконанням інструкцій

17.05.2021

Про це та про заходи щодо підвищення рівня культури охорони праці на КП «Харківводоканал» розповідає начальник відділу охорони праці підприємства Ольга Єрьоміна.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» – найбільший в Україні технологічний комплекс водопровідних та каналізаційних мереж і споруд, що забезпечує питною водою та системою каналізування мешканців Харкова та Харківської області. На підприємстві працює приблизно шість тисяч осіб; виконується понад 30 видів робіт з підвищеною небезпекою, зокрема роботи в колодязях та інших підземних спорудах.

КП «Харківводоканал» має відповідні дозвільні документи на виконання робот підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (18 дозволів, одна декларація).

Усі працівники підприємства на сто відсотків забезпечені необхідними ЗІЗ, які підібрані з урахуванням специфіки умов праці, захисних властивостей цих засобів, їх відповідності ступеню наявних ризиків для життя та здоров’я працівників.

Витрати на виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій у 2020 році становили 5 млн грн, що відповідає законодавчим вимогам.

Вагому участь у вирішенні питань охорони праці беруть керівники КП «Харківводоканал». Зокрема, генеральний директор Віталій Панов, головний інженер Володимир Паболков та інші керівники. Служба охорони праці підприємства представлена відділом охорони праці у складі 16 осіб. Ольга Євгенівна Єрьоміна працює в цьому відділі вже понад 40 років, з них більшу частину часу – його начальником.

Усе починається з навчання

Велику увагу на підприємстві приділяють навчанню, зокрема з питань охорони праці. Первинна професійна підготовка за професіями (слюсар аварійно-відновлювальних робіт, машиніст насосних установок, оператор) проводиться в спеціалізованих навчальних закладах. По­вторну та щорічну перевірку знань працівники проходять безпосередньо на підприємстві. Підготовка керівників та інженерно-технічних працівників (ІТП) структурних підрозділів, виконання службових обов’язків яких пов’язане з організацією безпечного виконання робіт, теж посідає важливе місце. Такі періодичні навчання проводяться згідно з програмами, тематичними планами, розкладами занять із залученням представників спеціалізованих навчальних закладів. Перевірку знань проводять члени постійної комісії підприємства з питань ОП. Їхні вимоги до працівників цієї категорії під час складання заліків дуже високі.

Не залишається поза увагою й навчання осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, зокрема в колодязях та інших замкнених просторах. Такі роботи проводяться тільки за нарядами-допусками. Наказом по підприємству призначено осіб зі складу ІТП, які відповідають за підготовку і виконання робіт підвищеної небезпеки.

Тренування і ще раз тренування

На підприємстві проводяться щоквартальні тренувальні заняття. Такі тренування проходять як на території підприємства, де є навчальні водопровідний та каналізаційний колодязі, так і на території міста, у реальних умовах. Теми занять прописані в спеціальних журналах тренувань, які є в кожному підрозділі підприємства, де працівники виконують роботи в колодязях. За місяць до нового року начальники цехів розробляють теми тренувань і подають на погодження головному інженеру підприємства. З урахуванням цих пропозицій складається річний графік тренувальних занять. Щокварталу ці графіки, якщо є потреба, уточнюються.

Головне завдання тренувань – сформувати свідоме ставлення працівників до дотримання правил безпеки під час виконання робіт. Адже саме через недотримання працівниками вимог інструкції з охорони праці 27 липня 2020 року на підприємстві сталася трагедія – загинули чотири працівники під час виконання робіт у каналізаційному колодязі. Особам, відповідальним за безпечне виконання робіт, інженерам з ОП, профспілковцям підприємства, які стали свідками цієї жахливої події, сумно й прикро ще й від того, що серед потерпілих були працівники з великим досвідом роботи, які неодноразово проходили навчання з питань охорони праці, інструктажі та перевірку знань і демонстрували досить високі результати.

Інструктажі: якісно й цікаво

Ще один напрям роботи з ОП, що перебуває в зоні пильної уваги, – інструктажі та їх якість. Цільові інструктажі проводяться безпосередньо на робочому місці, інші види – у кабінетах ОП із застосуванням відео-, фотоматеріалів, очних посібників. Перед особою, яка проводить інструктаж, стоїть завдання – розтопити лід, зняти напругу, скутість працівника, створити обстановку максимальної довіри.

Щоб увага працівників не розсіювалася, під час інструктажу їм періодично ставлять запитання, встановлюється зоровий контакт, пропонуються різні ігри. Досвідчених працівників просять під час інструктажу поділитися своїм досвідом, розповісти, як вони діяли в тих чи інших ситуаціях. Іншим працівникам потрібно, наприклад, назвати небезпеки та ризики, що є на їхніх робочих місцях, визначити, до яких подій вони можуть призвести, як уникнути небезпеки. Іноді, коли треба «розбудити» аудиторію, у кабінеті ОП влаштовують своєрідні змагання (між групами працівників; чоловіками та жінками; досвідченими та молодими працівниками тощо): чия команда знайде більше порушень на слайдах, дасть більше правильних відповідей на запитання тощо. Добре запам’ятовується матеріал, коли інструктування супроводжується емоційними розповідями, демонстрацією фотографій, відеозаписів з місця, де стався нещасний випадок або аварія.

Проте, на жаль, навіть якісно проведені навчання та інструктажі з ОП не можуть гарантувати, що в певний момент хтось із працівників свідомо не порушить вимоги безпеки, створивши великий ризик настання нещасного випадку або аварії. І таких гарантій ще менше, коли в підрозділі, на підприємстві контроль за дотриманням працівниками вимог безпеки праці з боку посадових осіб недостатньо ефективний або формальний.

Статтю повністю читайте в журналі № 5/2021

Кореспондент Колесник Сергій