Годнєв Євген

Agile на допомогу

28.10.2021

Як ефективно використовувати міжнародний стандарт ISO 45001 «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та рекомендації щодо застосування» на основі гнучких технологій трансформації підприємств (застосування стандарту в силі Agile).

Agile – це гнучка методика управління проєктами, яка передбачає швидкі зміни підходів у роботі та коригування цілей. Вважається, що впровадження Agile в бізнес-процеси підприємства дає змогу поліпшити управління роботою та отримати продукт, який максимально відповідає очікуванням замовника. Застосування Agile-підходу для управління розробками скорочує час, що минув від задумки продукту до його виходу на ринок.

Agile – це не цифровий інструмент, а методологія роботи, взаємодії, досягнення результатів. Один з концептуальних принципів маніфесту Agile полягає в тому, що найвищим пріоритетом є задоволення потреб замовника, а не документи, регламенти, процеси реалізації проєкту.

Є різні  підходи  в  застосуванні стандарту ISO 45001. Одні поверхові (типовий пакет документів, які хтось написав), інші створюють бюрократію на підприємстві (розробка без урахування корпоративної культури). На короткий час ці підходи  дають якийсь результат і навіть дають змогу пройти сертифікацію системи менеджменту. Але в довгостроковій перспективі ці проєкти однозначно провальні для підприємства, особливо у фінансовому плані. Поясню. Проблеми залишилися або навіть посилилися, у колективі напруження, нові проєкти сприймають із неприязню: «Знаємо, уже проходили». У керівників емоційне вигорання, помітних поліпшень майже немає. Клієнти поглядають у бік інших компаній, персонал звільняється.

Альтернативою таким підходам може бути застосування гнучких технологій трансформації підприємства з урахуванням вимог стандарту ISO 45001. Адже стандарт містить набір вимог, а інструменти їх виконання – це вибір і відповідальність підприємства. Вибір залежить від зовнішнього контексту, очікувань замовників, впливу заінтересованих сторін, корпоративної культури, компетентності персоналу, законодавчих вимог і розуміння підприємством, хто я є. Перелік можна продовжити.

Нижче наведено приклади робочих рішень, які приймали під час проєктів на основі гнучких технологій. Єдине, що ми змінили, – це назви підприємств.

Повний текст статті читайте у журналі № 11/2021

Експерт Годнєв Євген