Редакція журналу «Охорона праці»

Отримай у подарунок збірник "180 запитань-відповідей з ОП"

20.07.2021

Увага! Подарунок! Збірник "180 запитань-відповідей з охорони праці"

Акцію подовжено до 30 липня 

оформіть передплату на журнал на ІІ півріччя  2021 року

та отримайте у подарунок:

Збірник "180 запитаннь-відповідей з ОП" у pdf форматі
Відповіді на актуальні запитання від користувачів КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • 400 сторінок
 • 180 запитань - відповідей

Передплата ЖУРНАЛУ (друкованої або електронної версії)

на II півріччя - 1 920 грн

Встигніть отримати подарунок

Які запитання розглянуто у Збірнику дивіться у відеопрезентації

У збірнику запитання-та відповіді надані за такими категоріями

 • Актуально
 • Створення суоп
 • Розслідування нещасних випадків   
 • Інструкції з охорони праці
 • Навчання, інструктаж, стажування
 • Гігієна та атестація робочих місць
 • Утримання виробничого обладнання
 • Утримання будівель і споруд
 • Контроль стану охорони праці
 • Державний нагляд (контроль)
 • Інші питання з охорони праці                                                                       
 • Захист здоров’я
 • Додаток
  • Наказ про видачу спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на підприємстві
  • Зразок наказу про призначення працівників, відповідальних за організацію безпечної експлуатації вантажопідіймального обладнання
  • Зразок наказу про утворення служби охорони праці
  • Зразок інструкції з ОП під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт вручну   
  • Зразок інструкції з ОП для фасувальника                                             
  • Програма вступного інструктажу з питань ОП (тривалість інструктажу – 30 хв.)
  • Зразок наказу «Про впровадження системи управління охороною праці згідно з принципами ризикоорієнтованого підходу»                                                            
  • Білети для навчання та перевірки знань з питань ОП за професією стропальник 
  • Перелік питань для перевірки знань з питань ОП на тему «Вимоги безпеки під час експлуатації транспортних засобів                                                                        
  • Білети для навчання Правила безпечної експлуатації систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)  
  • Зразок форми наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою (роботи із знешкодження пестицидів та агрохімікатів)                                          
  • Зразок наказу про проведення внутрішнього аудиту ОП                        
  • Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня ОП, запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворювання, аваріям і пожежам на ___ рік                                
  • Посадова інструкція начальника відділу ОП                                          

Передплатити журнал

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»