Білько Тамара

ІI Міжнародна науково-практична конференція OSHAgro – 2022

19.09.2022

Запрошуємо вас до участі у ІI Міжнародній науково-практичній конференції OSHAgro – 2022, яка проходитиме на базі кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві механіко-технологічного факультету НУБіП України.

Організатори конференції:

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України

  • Науково-виробничий журнал «Охорона праці»

  • Державна служба України з питань праці

  • Європейське співтовариство з охорони праці

До участі в конференції запрошуємо співробітників науково-дослідних установ,
вищих навчальних закладів, здобувачів наукових ступенів, докторантів,
аспірантів, магістрантів і студентів, спеціалістів з охорони праці підприємств.

Під час конференції плануємо роботу за такими напрямами:

  1. Загальні питання законодавчих вимог з безпеки праці та охорони здоров’я працівників.
  2. Загальні питання керування професійними ризиками в системах управління безпеки праці та здоров’я працівників.
  3. Практичні аспекти керування професійними ризиками на підприємствах.
  4. Управління охороною здоров’я працівників.
  5. Майстер-клас. Питання керування професійними ризиками в новому проекті Закону про здоров’я та безпеку працівників на роботі згідно  сучасних моделей керування професійними ризиками. (згідно вимог 45001:2018 та положень ISO 31000:2018, IEC 31010:2019 та інших).

Важливо! Матеріали конференції видаються у формі тез конференції
(pdf-макет тез буде розісланий на поштові скриньки учасників протягом місяця від дати її завершення).

За зміст поданих до участі в конференції матеріалів відповідають автори. Організатори конференції залишають за собою право відхилити надіслані матеріали.

Початок роботи конференції (початок приймання матеріалів) – 30 вересня 2022 р.

Кінцевий термін подання матеріалів конференції – 15 жовтня 2022 р.

Що потрібно для того, щоб узяти участь у роботі конференції?

Пройти реєстрацію та надіслати матеріали за посиланням:

https://forms.gle/sTmEXgsfH2DyUi238

Також можна надіслати на електронну адресу секретаря конференції oshagro.conf@gmail.com або bilko@nubip.edu.ua лист із темою «Матеріали конференції». До листа має бути додано файл з тезами (для публікації у збірнику тез конференції) в одному з текстових форматів*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf тощо.

Як проходитиме конференція?

Надіслані вами матеріали розміщуються на сторінці конференції сайту університету, виголошення доповідей та обговорення матеріалів проводять із застосуванням засобів електронної комунікації (OSHAgro-2022 conference, П’ятниця, 30 вересня, ·9:00–17:00, Платформа Google Meet, Посилання: https://meet.google.com/vgq-qxpw-kag). Після закінчення роботи конференції тези наукових доповідей конференції розміщуються у вільному електронному доступі на сторінці конференції у формі pdf-макетів. Паперові примірники тез надаються за окремим запитом.

Участь у конференції безкоштовна.

Контактна особа:

Білько Тамара Олександрівна,

секретар оргкомітету конференції

Тел. 0503514376

Е-mail: oshagro.conf@gmail.com або bilko@nubip.edu.ua

Вимоги до матеріалів

До участі в конференції допускають матеріали, що відповідають тематиці конференції.

Текст матеріалів має відповідати вимогам ДАК МОН України.

Матеріали подають державною (українською) мовою; від іноземних авторів – англійською або іншими мовами ЄС.

Обсяг матеріалів – до 3 сторінок формату А4.

Рекомендована структура матеріалів: постановка питання, короткий огляд стану досліджень, стислий виклад методики досліджень, результати і висновки.

На початку тез зазначають: індекс УДК; назву доповіді великими літерами; ініціали та прізвище автора(ів), назву установи, електронну пошту.

Таблиці в тексті мають бути виконані в редакторах Excel або Word.

Рисунки повинні мати роздільну здатність не менше ніж 150 dpi, ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію й назву.

Посилання на використані джерела подають у квадратних дужках згідно з ДСТУ 8302-2015.

Тези доповіді оформлюють у редакторі Word або подібному, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5.

Файл із тезами для публікації у збірнику тез конференції подають в одному з текстових форматів *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf тощо.

Тези мають містити не більше ніж 3 рисунки, 3 формули, 3 таблиці та 5 посилань на літературні джерела.

Матеріали надсилають в електронному вигляді на адресу oshagro.conf@gmail.com або bilko@nubip.edu.ua з темою «Матеріали конференції» до початку роботи конференції.

Матеріали, що не відповідають тематиці та зазначеним вимогам, не публікуватимуть.

Експерт Білько Тамара