Схема розвитку нещасного випадку: усуваємо людський чинник


У статті розглянуто ризик-орієнтований підхід до розслідування нещасних випадків на виробництві та подано схему розвитку нещасних випадків.

 

Вітчизняні нормативно-правові акти з питань розслідування нещасних випадків на виробництві розроблені на основі концепції абсолютної безпеки виробничого середовища, яка передбачає, що за умови дотримання певних норм та правил можна досягнути абсолютної безпеки. Тому особливу увагу під час розслідування нещасних випадків, відповідно до чинних нормативних документів, приділяють встановленню, яка норма чи правило були порушені. Про виявлені порушення вказують в актах за формою Н-1 (пункт 7) і Н-5 (пункт 4). На їх підставі комісія з розслідування зобов’язана запропонувати заходи щодо усунення безпосередніх причин нещасного випадку (пункт 5 акта за формою Н-5). Проте нещасний випадок не є одномоментною статичною небезпечною подією, і усунення виявлених порушень не завжди в майбутньому гарантує безпеку на робочому місці, де стався нещасний випадок.

Відповідно до концепції допустимого ризику, яка наприкінці ХХ ст. замінила концепцію абсолютної безпеки, для будь-якого виробничого середовища характерні потенційні небезпеки, які розвиваються як у просторі, так і в часі та за певних обставин можуть реалізуватися до нещасних випадків. Тому зі зміною концепції забезпечення безпеки життєдіяльності та виробничого середовища повинні змінюватися і підходи до розслідування нещасних випадків на виробництві.

Не претендуючи на вичерпність обґрунтування, пропонуємо розглянути ризик-орієнтований підхід до розслідування нещасних випадків. Суть цього підходу полягає у вивченні логічної схеми розвитку нещасного випадку як сукупності послідовних, паралельних (одночасних) чи послідовно-паралельних небезпечних подій, які за умови випадкового збігу можуть спричинити нещасний випадок (див. схему).

Згідно зі статистичними даними щодо виробничого травматизму в нашій країні за 2009–2013 рр., головні чинники, які спричиняють нещасні випадки, можна об’єднати в три групи:

  • організаційні (60–70% від усіх нещасних випадків);
  • технічні (13–18%);
  • психофізіологічні (6–9%).

У кожній з цих груп можна виділити окремі підгрупи. Так, наприклад, серед організаційних можна виділити чинники, які спричинені неадекватним (тим, що не відповідає дійсності) управлінням персоналом, технологічними процесами, виробничим середовищем чи інфраструктурою. Технічні чинники можуть бути пов’язані із незадовільним технічним станом будівель, технологічного устатковання чи транспортних засобів. Психофізіологічні чинники найчастіше зумовлені психофізіологічними особливостями працівників, їх способом життя, зловживанням алкоголем, психологічним мікрокліматом у колективі тощо. Така сукупність чинників характерна для будь-якого підприємства, організації чи установи. У свою чергу в кожній із підгруп можна назвати певну кількість конкретних чинників, і насправді їх дуже багато.

За певних обставин будь-який із цих чинників (самостійно чи за сприяння інших факторів, найчастіше психофізіологічних) може зумовити виникнення однієї чи декількох небезпечних подій, розвиток яких може призвести до нещасного випадку. Шлях такого розвитку є складним і часто непередбачуваним, тому на схемі зв’язок чинників із небезпечними подіями показано за допомогою логічних операторів «і» чи «або». Логічний оператор «і» відповідає такому розвитку нещасного випадку, за якого наступна небезпечна подія настане тільки за умови, коли одночасно будуть діяти всі наявні чинники, тобто і перший, і другий, і третій і так далі. Логічний оператор «або» вказує на те, що наступна небезпечна подія настане за умови наявності хоча б одного чинника або першого, або другого, або третього і так далі. Найчастіше нещасний випадок розвивається за змішаною схемою, яка охоплює випадковий збіг небезпечних чинників як за логічним оператором «і», так і за логічним оператором «або».

Характерною особливістю розвитку нещасного випадку є те, що…

 

Зіновій Яремко, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

Соломія Писаревська, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Львівський національний університет ім. І. Франка

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5