ОКРЕМА ДУМКА: ВАРІАНТИ ДІЙ


Суперечливі питання, які виникають нині під час оформлення окремої думки, мають бути врегульовані в наступній редакції Порядку розслідувань нещасних випадків.

Микола Федоренко, головний державний інспектор відділу розслідувань, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Головного управління Держпраці в Київській області

Рішення будь­якої комісії з розслідування нещасного випадку вважається колегіальним, до того ж остаточний висновок щодо нещасного випадку покладається на голову комісії. Відповідно до нормативних документів, усі члени комісії зобов’язані підписати акт, який оформляють за результатами розслідування нещасних випадків та інших надзвичайних ситуацій. У разі незгоди з остаточним рішенням комісії передбачено можливість оформлення членом комісії окремої думки, яка є невід’ємною частиною цих матеріалів розслідування.
Вимоги нормативних документів України та держав СНД щодо окремої думки членів комісії з розслідування, у разі їхньої незгоди з висновками комісії, наведено в додатку. Чинне законодавство країн СНД передбачає такий порядок дій за наявності розбіжностей у поглядах голови та членів комісії під час розслідування нещасних випадків на виробництві.

Зміст окремої думки має велике значення. З огляду на 20­річний досвід проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків автор стикався з декількома справами, коли за результатами спеціальних розслідувань органи судового розслідування замість висновків, підписаних усіма членами комісії (наприклад, акта за формою Н­5), за основу брали висновки, що зазначені в окремій думці. Очевидним є й те, що результати розслідування не можуть бути оскаржені, якщо немає окремої думки.
Нормативні документи не визначають форми окремої думки, а лише вказують на те, що окрема думка оформляється як додаток тільки членом комісії та в разі незгоди зі змістом акта розслідування. Така неоднозначність спонукає писати в окремій думці будь­які зауваження, що не стосуються суті питання. Наприклад, траплялися випадки, коли в окремій думці зазначали:
• результати перевірки стану охорони праці суб’єкта господарювання, причетного до нещасного випадку;
• зауваження щодо переліку матеріалів розслідування або якщо в матеріалах розслідування не було того чи іншого документа, який не впливає на висновки комісії, хоч і передбачений процедурою розслідування (наприклад, немає протоколу розподілу обов’язків між членами комісії);
• граматичні помилки в акті розслідування;
• заперечення щодо змісту окремих думок членів комісії.
Іноді до матеріалів розслідування додавали окремі думки всіх членів комісії (крім голови комісії) або навіть окрему думку голови комісії (останнє по суті є нонсенсом).

На мій погляд, в окремій думці має бути вказано аргументи члена комісії стосовно його незгоди з причинами та висновками щодо нещасного випадку і насамперед із кваліфікацією нещасного випадку як пов’язаного чи не пов’язаного з виробництвом. Окрема думка повинна містити лаконічну та мотивовану інформацію щодо незгоди члена комісії з обставинами й причинами настання нещасного випадку з посиланням на чинний нормативний документ. Це єдиний спосіб для члена комісії викласти в матеріалах спеціального розслідування свою версію події, пов’язаної з настанням нещасного випадку. З огляду на те, що обсягу окремої думки не лімітують, до неї можна додавати будь­які матеріали, які …

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5