БУТИ ЧИ НЕ БУТИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ?


Нині в працеохоронній спільноті активно обговорюють чутки про можливі зміни в процедурі проведення атестації робочих місць за умовами праці або й узагалі її скасування. Зважмо всі «за» і «проти» цієї ініціативи.

Дмитро Селявін, власкор

Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності (додаток 1 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці від 01.09.1992 № 41).
Нині процедура проведення атестації регламентується Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 № 442. Під час проведення атестації застосовують Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості й небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248.

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ:
планування та проведення заходів щодо поліпшення умов праці відповідно до чинних нормативно-правових актів;
сертифікації виробничих об’єктів на відповідність вимогам законодавства про охорону праці;
обґрунтування надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах із шкідливими й небезпечними умовами праці, у передбаченому законодавством порядку;
вирішення питання про зв’язок захворювання з професією в разі підозри на професійне захворювання, установлення діагнозу професійного захворювання, у тому числі під час вирішення спорів, розбіжностей у судовому порядку;
розгляду питання про припинення (призупинення) експлуатації цеху, дільниці, виробничого устатковання, зміну технологій, які становлять безпосередню загрозу для життя й (або) здоров’я працівників;
внесення до трудового договору (контракту) інформації про умови праці працівників;
ознайомлення працівників з умовами праці на робочих місцях.
Отже, мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах. Потрібно підкреслити, що працівники мають право на здорові умови праці, однак власники поки що не в змозі забезпечити їх повною мірою.
Слід зазначити, що у зв’язку з дією мораторію на перевірки бізнесу й обмеженим ресурсом Державної служби України з питань праці нині фактично не здійснюють державного нагляду за проведенням на підприємствах атестації робочих місць.

СКАСОВУВАТИ РАНО
Думки фахівців-медиків, представників профспілок і роботодавців у цьому питанні спільні.
Олег Журба, заступник директора ТОВ «Науково-дослідний інститут профілактичної медицини», вважає: «З огляду на те, що в Україні є тенденція до скорочення Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Списки № 1 і № 2), згідно з постановою КМУ від 16.01.2003 № 36, можна припустити, що наступним кроком законодавців буде цілковита відмова від проведення атестації робочих місць.
Це, у свою чергу, призведе до катастрофічних наслідків для здоров’я працівників. Адже зараз, попри заходи щодо поліпшення умов праці, які проводять на підприємствах, під час здійснення лабораторно-інструментальних вимірювань на робочих місцях виявляються високі показники шкідливості й небезпечності чинників виробничого середовища, які не змінюються там роками. Тож ідея скасування атестації робочих місць є передчасною».
За словами Юрія Кузового, директора департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України, основне завдання атестації робочих місць полягає у виявленні шкідливих і небезпечних виробничих чинників і розробленні заходів щодо їх усунення або зменшення. На жаль, ця функція зараз відійшла на другий план, і тепер основне питання атестації: чи дають її результати право на зарахування до пільгового стажу періодів роботи із шкідливими і важкими умовами праці?…

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5