Які необхідні журнали реєстрації повинен вести спеціаліст з охорони праці в зхакладах освіти

1 відп.

Видно всім

Облік – загальна функція управління, що полягає в отриманні та фіксуванні інформації про стан об’єкта управління за певний відрізок часу (за результатами обліку засобу виробництва присвоюється інвентарний номер).
Реєстрація – процедура, за допомогою якої уповноважений орган фіксує інформацію про відповідність характеристик засобу виробництва нормативним вимогам у встановленій реєстраційній форміа результатами реєстрації засобу виробництва присвоюється реєстраційний номер).
Номенклатура журналів, які повинна вести особа, відповідальна за організацію роботи з охорони праці на підприємстві, випливає з Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04), Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98). Зокрема передбачено ведення таких форм журналів:·       Журнал реєстрації вступного  інструктажу з питань охорони праці; ·       Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; ·       Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці; ·       Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві.
Окрім того, частини 16 п. 1 розділ IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, передбачено ведення спеціального журналу для  реєстрації даних дозиметричного контролю на підприємстві (відповідно до п.23 п. 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015. № 96, здійснення дозиметричного контролю робочих місць та доз опромінення працівників входить до повноважень Держпраці).
 

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5