як зробити наказ по підприємству про оцінку ризиків

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім
у публікації "РОЗВІЮЄМО МІФИ ПРО ОЦІНКУ РИЗИКІВ" йдеться про те що працівники підприємства можуть самостійно провести роботу з оцінки ризиків і тільки на єтапі управління ризиками залучати  фахівців саме з цього питання. Яким чином розпочати роботу з оцінки ризиків чи існуть приклади наказів  по підприємству про проведення оцінювання ризиків 

1 відп.

Видно всім

Існують нормативні документи міжнародного напрямку ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги»,  європейського напрямку МОП-СУОП 2001 (ILO – OSH 2001) «Керівництво з систем управління безпекою та охороною праці», на підставі якого розроблено міждержавний ДСТУ ГОСТ 12.0.230-2008 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования» та ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» (в Україні ДСТУ мають рекомендаційний характер). Існують відомчі розробки СУОП розроблені у цьому напрямку, зокрема, Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики, затверджене наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 № 73.
 Ризикоорієнтовний підхід в організації державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання  започатковано в таких нормативних документах: Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються  за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою КМУ від 10.05.2018 № 342.
Оскільки не існує обов’язкових до виконання нормативних документів, які регламентували б діяльність суб’єктів господарювання відповідно до вимог ризикоорієнтовного підходу, то право вибору залишається за роботодавцем. Вимоги до розпорядчих документів щодо проведення оцінювання ризиків на підприємстві аналогічні тим, що використовуються традиційною СУОП.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5