Спеціальне навчання

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім
  1. Прошу Вас роз’яснити, в чому полягає різниця між навчанням з охорони праці (вказаним у розділі 3 Типового положення) і спеціальним навчанням (розділ 4 цього ж Положення) ?

    На підприємстві ми на протязі року проводимо з працівниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки, технічне навчання / заняття і перевірку знань з питань охорони праці. У нас розроблені тематичні плани навчання (де включено вивчення НПАОП та інструкцій з охорони праці) за професіями. Ведуться журнали обліку навчань.

  2. Таке навчання може враховуватися як спеціальне навчання з питань охорони праці чи ні?

1 відп.

Видно всім

Ответить

Навчання з питань охорони праці — навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.  Проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці вказує на те, що працівник може безпечно виконувати певні види робіт. 

Спеціальне навчання з питань охорони праці — щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання роботи підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Проходження спеціального навчання вказує на те, що працівник може безпечно виконувати певну роботу, до якої ставляться додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці.
Особи, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устатковання, котельних установок, апаратів і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання,  повинні мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці (п. 8 розділу «Загальні положення» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 № 336.)
Необхідність проходження працівником спеціального навчання визначають нормативні документи, зокрема:
• роботи на висоті (зокрема, висотно-верхолазні роботи) (НПАОП 0.00-1.15-07);
• підземні роботи у гірничій промисловості (шахти) (НПАОП 10.0-5.35-95);
• робота з вибуховими матеріалами  (НПАОП 0.00-1.66-13);
• обслуговування посудин, що працюють під тиском, холодильних установок та їх засобів автоматизації (НПАОП 0.00-1.81-18); (НПАОП 0.00-1.51-88); (НПАОП 29.23-1.04-90);
• обслуговування об’єктів електроенергетики (ГНД 34.12.102-2004);
• обслуговування об’єктів теплоенергетики (Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 14.02.2007 № 71);
• роботи, пов’язані з перевезенням небезпечних вантажів, та проведення вантажно-розвантажувальних робіт з ними — Порядок проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затверджений постановою КМУ від 31.10.2007  1285.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5