складання посадових інструкцій?

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

Дякую за надану раніше відповідь по складанню посадових інструкцій, але у нас на підприємстві виник конфлікт з відділом кадрів. Відділ кадрів повідомляє, що одержали рекомендації журнала “Кадровик”, де зазначено що в посадових інструкціях не повинно бути відображено вимог охорони праці. А служба охорони праці повинна окремо розробляти посадові інструкції, у яких мають бути відображені вимоги охорони праці. Дайте будь-ласка роз`яснення

1 відп.

Видно всім

Проблема давня. У продажу існують як посадова інструкція за посадою, так й посадова інструкція за посадою з охорони праці. Питання щодо кількості посадових інструкцій повинно вирішуватись роботодавцем в кожному конкретному випадку. Але очевидним є те, що збільшення кількості інструкцій не завжди призводить до збільшення якості передбачених цими інструкціями робіт.
 
Посадова інструкція за посадою та робоча інструкції за професією є кадровими документами, в якому визначено конкретні завдання та обов’язки працівника, його права та відповідальність. Посадова та робоча інструкції складаються на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, який є документом з питань управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності та призначений для оцінювання, зокрема, «повноти відповідності змісту та якості виконання робіт працівником на певній посаді (певної професії) відповідної категорії (відповідного розряду) під час кваліфікаційних випробувань з урахуванням вимог законодавства з охорони праці» (п.1 розділу ІІ Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 № 918).
Підставою розробки інструкцій з охорони праці вважають вимоги статті 13 Закону України «Про охорону праці», де зазначено: роботодавець  «створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання». Інструкція з охорони праці складається на основі Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98), яка відповідно до п.3 розділу І повинна містити «обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією». НПАОП 0.00-4.15-98 не містить вимог щодо розробки посадових інструкцій з охорони праці.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5