Розслідування нещасних випадків

Під час карантину роботодавці відповідно до наказу відправляють працівників виконувати роботу в домашніх умовах із збереженням зарплати. Якщо з таким працівником трапляється  нещасний випадок, як його розслідувати?

1 відп.

Видно всім

Отв

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337, передбачає проведення розслідування нещасного випадку на виробництві, під яким розуміють обмежену в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків …, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення тощо (п.3).
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою КМУ від 22.03.2001 № 270, передбачає розслідування нещасного випадку невиробничого характеру, під яким розуміють не  пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, які призвели до ушкодження здоров’я або смерті потерпілого. Зокрема до такого нещасного випадку належить нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання робіт у домашньому  господарстві,  використання побутової техніки (частина 11 п.3).
Під час організації розслідування випадків травмування з працівниками у надомних умовах основним критерієм вибору «Порядку розслідування» є наявність впливу на працівників «небезпечного виробничого фактора чи середовища», зокрема передбачених  Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248. Наприклад, якщо нещасний випадок у надомних умовах пов’язаний з використання наданих роботодавцем засобів виробництва, то розслідування такого випадку проводиться за Порядком № 337, або якщо випадок травмування не пов’язаний з виробничим обладнанням, а пов’язаний з використанням власної побутової техніки  (до побутової техніки можна віднести й власний комп’ютер), то розслідування такого випадку проводиться за Порядком № 270.
Окрім того, слід брати до уваги, що під робочим місцем розуміють «місце постійного та тимчасового перебування працівника під час виконування ним трудової діяльності, яке безпосередньо або опосередковано перебуває під контролем роботодавця» (п.4.43 ДСТУ 2293:2014).
Слід зазначити, що праця надомників регулюється колективним та трудовим договорами та на них поширюються КЗпП України, де відсутнє чітке визначення терміна «надомна праця». Існують Рекомендації щодо надомної праці № 184 (МОП) та Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.1981 № 275/17-99, яке хоча і не втратило чинність, але може використовуватися в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5