Розподіл обов"язків інженера з охорони праці.

+1
0
-1
Дано відповідь
Видно всім

Чи відносятся питання безпеки життєдіяльності до обов”язків інженера з охорони праці. Якщо відносяться, то чи повинні ці питання додатково оплачуватися.

  1. Формально – ні. Охорона праці – у процесі трудової діяльності.А вже поза роботою - Безпека життєдіяльності - галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення: - загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини,- основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек.Наприклад у школі:Безпека вчителів – охорона праці (вчитель – найманий працівник)Безпека учнів - безпека життєдіяльності (немає трудових відносин).

1 відп.

Видно всім

З однієї сторони, працівник служби охорони праці не повинен залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці» та Типовим положенням про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04). З іншої сторони, відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» та п. 1.4 НПАОП 0.00-4.21-04 «на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку».
За кількості працюючих на підприємстві менше 50 осіб роботодавцем може бути прийняте рішення про виконання керівником служби охорони праці за сумісництвом контролю інших обов’язків (окрім питань з охорони праці), зокрема й питань безпеки життєдіяльності (за наявності відповідної підготовки). Очевидним є й те, що чинне законодавство про охорону праці не допускає на підприємствах з чисельністю працівників понад 50 осіб таке сумісництво (мова йде про виконання усього обсягу роботи однією людиною). На підприємстві може бути утворено відділ, розроблено відповідне Положення про цей структурний підрозділ підприємства, та у такому відділі  можуть працювати фахівці відповідних напрямків (окрім начальника відділу).
Відповідно до статей 30, 31 Кодексу Законів про працю працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі (за винятком випадків, передбачених законодавством) та власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Тобто, працівник служби охорони праці має право відмовитись від виконання робіт за сумісництвом, мотивуючи як порушення умов трудового договору.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5