Про проведення вступного інструктажу.

+1
-1
-1
Вирішено
Видно всім

Де необхідно робити запис про проведення вступного інструктажу з працівниками іншої організації що виконує роботи для нашої організації? Згідно п.6,3 положення 15 вступний інструктаж проводиться тільки по наказу при прийомі на роботу?

1 відп.

Видно всім

Працівники інших організацій, які прибули на підприємство та беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, повинні проходити  вступний інструктаж з питань охорони праці (п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05). Відряджені працівники іншого підприємства, які бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві, повинні ще й пройти  первинний інструктаж з питань охорони праці (п. 6.4 НПАОП 0.00-4.12-05). Ці вимоги не визначають: хто  безпосередньо повинен проводити інструктаж з питань охорони праці ?
Відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII проведення будь-якого інструктажу з питань охорони праці (техніки безпеки) представником Замовника та ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку Замовника, може бути визнано ознакою трудових відносин працівника сторонньої організації (Підрядника) з Замовником.
Під час первинного допуску працівників Підрядника відповідальна особа діючого підприємства повинна ознайомити із Заходами з безпеки праці, яких повинні дотримуватися працівники Підрядника на території Замовника.  Відповідального особою діючого підприємства є допускач, підпис якого є обов’язковий в Акті-допуску, а у разі оформлення ще й у Наряді-допуску Підрядника. Уповноважена особа діючого підприємства (допускач) може проводити ознайомлення відповідальної особи Підрядника з об’єктовим режимом, що діє на території проведення робіт (наприклад, оформленим у вигляді окремої Інструкції або Пам’ятки поведінки на території підприємства) з реєстрацією цього ознайомлення в окремому Журналі для працівників сторонніх організацій.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5