Посудини з тиском до 0,5 бар.

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

Якими нормативно-правовими докуметами необхіно користуватись на підприємстві під час експлуатації посудин , що працюють під тиском до 0,5 бар та наливом? Які вимоги до даних посудин?

1 відп.

Видно всім

 На  посудини під тиском газу не більше 0,5 бара (0,05 МПа) не поширюється Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 16.01.2019 № 27, а також Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 05.11.2008 № 967; Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 536; Технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений постановою КМУ від 28.12. 2016  № 1025.

  • Виробниче обладнання, яке має конструктивних елементів, що працюють під тиском менше 0,5 бар, не відноситься до обладнання, що працює під тиском. На таке обладнання поширюються базові нормативні документи, зокрема:  Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (НПАОП 0.00-7.14-17); Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12). Існують державні стандарти, яке визначають вимоги безпеки до спеціального обладнання, яке містить регулятори низького тиску, зокрема: ДСТУ EN 12864:2019 «Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей»; ДСТУ EN ISO 10524-4:2015 «Регулятори тиску для використання з медичними газами. Частина 4. Регулятори низького тиску»; ДСТУ EN ISO 5359:2019 «Устатковання для анестезії та штучного дихання. Шлангові з’єднання низького тиску для використання з медичними газами».

Технічні вимоги до газопроводів низького тиску (робочий тиск газу до 0,005 МПа) визначають Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), ДБН В.2.5.-20-2018  «Газопостачання».
Відповідно до п.1.2. розділу І Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 0.00-1.73-14) межею низького тиску  вважається 10 МПа.
Порядок перевезення вантажів наливом залізничним транспортом визначають Правила перевезення наливних вантажів, затверджені, наказом Міністерства
транспорту України від 18.04.2003  № 299, відповідно п.1.1.3 розділу І якого «вантажі, що перевозяться наливом, поділяються на безпечні, які транспортуються з дотриманням загальних умов, і небезпечні, для яких, крім загальних умов, повинні виконуватися спеціальні умови, передбачені цими Правилами та Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430».

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5