перевірки (періодичні) електроінструменту

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

1.Чи правомірні будуть періодичні перевірки електроінструменту (1 раз на 6 місяців) та подовжувачів персоналом підприємства, є 2 чоловіки з ІV групою допуску, що для цього потрібно.
2. Чи достатньо буде відмітки з підписом того хто проводив у журналі “Обліку, перевірки та випробування електроінструменту…”. Чи потрібно оформляти акт. Дякую.

1 відп.

Видно всім

Вимоги до випробувань електрообладнання визначають глава 1.8 «Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля України від 21.07.2017 № 476; глава 13 розділу VII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258, у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 № 91(далі – ПТЕЕС); підрозділ 7.6 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98).
Розглянемо базові вимоги щодо проведення випробувань електрообладнання.

  • Вимірювання та випробування параметрів електрообладнання повинні проводитись атестованими лабораторіями за програмами (методиками), затвердженими керівником споживача, відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наведених у відповідних технічних умовах та нормативних документів, з урахуванням вимог безпечного виконання робіт (п.13.5 розділу VII ПТЕЕС).
  • Забороняється проведення електричних випробувань обладнання і електричних вимірювань випробувальними електроустановками і електротехнічними лабораторіями, які не мають відповідного дозволу (п. 7.6.1 НПАОП 40.1-1.21-98).

Перевірка компетентності лабораторії на державному рівні проводиться виключно Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Місцеві підрозділи центрів стандартизації, метрології та сертифікації (в рамках Української системи добровільного оцінювання стану вимірювань) проводять добровільний аудит стану системи вимірювань відповідає нормативним вимогам, за позитивними результатами якого видається Свідоцтво про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання». Відповідність лабораторії стандарту ДСТУ ISO 10012:2005 засвідчує наявність у суб’єкта господарювання системи керування вимірюваннями з метою забезпечення метрологічних вимог замовника. Окрім того, існують державні стандарти ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності вимірювальних та калібрувальних лабораторій» та серії ДСТУ EN 61010 «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування» (зокрема,  ДСТУ EN 61010-1:2014 «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги»).
ДСТУ ISO 10012:2005 не призначено в якості заміни або як доповнення до вимог ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 чи СОУ 74.9-02568182-004:2016 «Порядок оцінювання та визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на добровільних засадах», а передбачена ним система оцінювання не поширюється на роботи, пов’язані з оцінкою відповідності, яку запроваджено на заміну процедури сертифікації.
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань (за ДСТУ ISO 10012:2005) та Декларація вимірювальних можливостей (за формою додатка А СОУ 74.9-02568182-004:2016) оформлюються суб’єктами господарювання за добровільних засадах та є документом, який визнає вимірювальні можливості суб’єктів господарювання на державному рівні. Сьогодні чинним законодавством не передбачено проведення атестації електротехнічної лабораторії.
Визначальне значення для проведення вимірювання (випробування) є наявність повірених в установленому порядку засобів вимірювальної техніки. Засоби вимірювальної техніки повинні проходити повірку в установленому порядку, зокрема відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193.
Таким чином, сьогодні немає законодавчих підстав для обов’язкового проведення перевірки компетентності (атестації) вимірювальної лабораторії на підприємстві, яке  може проводити власними силами випробування електрообладнання (зокрема, електроінструмент) для власних потреб (за умови наявності повірених в установленому порядку засобів вимірювальної техніки).
Слід зазначити, що проведення випробувань електрообладнання для іншого підприємства вважається господарською діяльність, де передбачається Свідоцтво про відповідність системи вимірювань (за ДСТУ ISO 10012:2005) або Декларація вимірювальних можливостей (за СОУ 74.9-02568182-004:2016).
 

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5