Обладнання для швейного виробництва

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

Чи потрібно направляти обладнання для швейного виробництва, придбане за кордоном, на експертизу з оцінки відповідності новопридбаних машин, механізмів, устатковання з виробництва верхнього, спіднього й іншого одягу законодавству з охорони праці та промислової безпеки?

1 відп.

Видно всім
Адмін. 31.01.2020

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» «технологічні процеси, машини, механізми, устатковання, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України».
Відповідно до п.4 розділу ІІ Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (НПАОП 0.00-7.14-17) виробниче обладнання має відповідати: вимогам відповідних технічних регламентів, якщо виробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинності такими технічними регламентами; мінімальним вимогам безпеки, наведеним у розділі ІІІ НПАОП 0.00-7.14-17, а також нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набрання чинності відповідними технічними регламентами, дія яких поширюється на таке виробниче обладнання, або технічні регламенти щодо відповідного виробничого обладнання відсутні.
Відповідно до останньої редакції Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, технологічне устатковання легкої та текстильної промисловості не відноситься до устатковання підвищеної небезпеки, тому на їх експлуатацію не потрібно отримувати документ дозвільного або декларативного характеру, відповідно й доказувати відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов’язковою, за винятком випадків, визначених у зазначених технічних регламентах та статті 12 цього Закону (зокрема, у разі коли продукція була введена в обіг до дня набрання чинності новим технічним регламентом). За результатами оцінки відповідності Технічним регламентам засобів виробництва може оформлюватися сертифікат відповідності та ці засоби маркуються відповідним національним знаком відповідності. Окрім того, відповідно до частин 5, 6 статті 28 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» продукція при введенні в експлуатацію може супроводжуватися декларацією про відповідність.
Таким чином, для «правильного» введення в експлуатацію на території України технологічного устатковання легкої та текстильної промисловості має бути сертифікат або декларація відповідності технічним регламентам, які поширюються на це устаткування. Якщо відсутній Технічний регламент на виробниче обладнання, то це виробниче обладнання повинно відповідати Мінімальним вимогам, визначеним розділом ІІІ НПАОП 0.00-7.14-17.
Слід зазначити, що процедуру оцінки відповідності машин та вимоги до їх обігу на ринку України та/або введення в експлуатацію встановлює Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62. Існує Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів, затверджений постановою КМУ від 14.01. 2009 № 13.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5