Навчання персоналу

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці робітників проводиться за Програмою навчання з питань охорони праці, розробленою відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці (далі – НПАОП), під якими розуміють «правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання» (стаття 27 Закону України «Про охорону праці»).
 Якщо Програму навчання віднести до інших документів обов’язкових для виконання, (стаття 27 Закону України «Про охорону праці»), то вона теж буде являтися НПАОП що діє на підприємстві так як і інструкція чи правила, то в протоколі і посвідченні можна спокійно писати що пройшов  спеціальне навчання відповідно до програми, і допускається до робіт (наприклад) на висоті. Я бачив посвідчення видане ГНМЦ де формуліровка була теж написана таким чином.

1 відп.

Видно всім

На сьогодні маємо протиріччя між традиційною формою проведення перевірки знань з питань охорони праці, орієнтованої на НПАОП, та змістом новорозроблених НПАОП, які орієнтуються на мінімальні вимоги безпеки, що не дає необхідних для практичної діяльності фахових знань. Один із шляхів вирішення цієї дилеми: спеціальне навчання – прерогатива галузевих (відомчих) органів  (без участі державних контролюючих органів), оскільки будь-який поважний суб’єкт господарювання не допустить допуск до роботи непідготовленого належним чином працівника.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5