на який документ посилатися?

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

Доброго дня, дайте будь-ласка роз`яснення
процесу розробки посадових інструкцій
(згідно ст.13 ЗУ "Про охорону праці")
для посадових осіб і спеціалістів.
Служба охорони праці вказує відділу
кадрів, що для посадових осіб та
спеціалістів мають бути розроблені і
затверджені роботодавцем посадові
інструкції, в яких має бути наряду з
іншими обов`
язками, включені конктретні обов`язки по охороні праці, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. На який нормативний документ посилатися, щодо включення до посадової інструкції конкретних питань з охорони праці?

Вдячні Вам, за попередньо надані відповіді.

1 відп.

Видно всім

Діяльність щодо забезпечення безпеки праці (зокрема, охорони праці, пожежної безпеки) на виробництві є  складовою виробничої діяльності працівників підприємств,  установ, організацій. Конкретні обов’язки посадових осіб щодо забезпечення безпечних умов праці зазначаються у посадових інструкціях та Положеннях про відділи. Правовою підставою щодо внесення вимог  безпеки праці до посадової інструкції є стаття 13 Закону України «Про охорону праці», де зазначено, що роботодавець створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. Аналогічні вимоги щодо питань пожежної безпеки передбачено, зокрема, п.2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417: «обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ».
Функціональні обов’язки посадових осіб конкретизуються  в залежності від сфери господарювання Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, який є документом з питань управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності та призначений, зокрема, для «оцінювання повноти відповідності змісту та якості виконання робіт працівником на певній посаді (певної професії) відповідної категорії (відповідного розряду) під час кваліфікаційних випробувань з урахуванням вимог законодавства з охорони праці» (п.1 розділу ІІ Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 № 918).

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5