контроль за виконанням програм навчання з питань пожежної безпеки

Дайте, будь ласка, роз’яснення по такому питанню:
контроль за виконанням програм навчання з питань пожежної безпеки здійснюється шляхом перевірки знань посадових осіб та працівників підприємств, установ й організацій під час заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами ДСНС та її територіальних органів відповідно до вимог чинного законодавства.

1 відп.

Видно всім

Програми навчання з питань пожежної безпеки затверджують керівники підприємств, установ та організацій та мають враховувати посадові обов’язки, вид діяльності посадових осіб та працівників, галузеві особливості підприємств, установ та організацій, включати вивчення нормативних актів, що містять вимоги щодо пожежної безпеки та практичних дій із запобігання виникненню пожежі та дій під час її виникнення. Програми навчання з питань пожежної безпеки суб’єктів, які навчають, що подаються на погодження до ДСНС (п.1, п.2 розділ ІІ Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.12.2019, далі – Порядок № 1021).
Контроль за виконанням програм навчання з питань пожежної безпеки здійснюється шляхом перевірки знань посадових осіб та працівників підприємств, установ й організацій під час заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами ДСНС та її територіальних органів відповідно до вимог чинного законодавства (п.6 розділ ІІ Порядку № 1021).
 ДСНС відповідно до покладених на неї завдань (п.4 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1052, далі – Положення № 1052):

  • здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації за цільовим призначенням) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту (п.37);
  • організовує навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, розробляє і затверджує відповідні організаційно-методичні рекомендації та програми з підготовки населення до таких дій (п.38);
  • здійснює державний нагляд (контроль) задотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків (п.42).

Таким чином, під «перевіркою знань посадових осіб та працівників підприємств, установ й організацій під час заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами ДСНС» слід розуміти як   контроль за дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та навчально-методичним забезпеченням  навчання з питань цивільного захисту (пожежної безпеки). 
Положення № 1052  . Порядком № 1021  та Положенням № 1052 не передбачена одноосібна перевірка посадовою особою ДСНС знань відповідальних працівників підприємств, установ й організацій, навіть позачергова перевірка знань з питань пожежної безпеки відповідальних осіб підприємств, установ й організацій у разі виявлення їх незадовільних знань під час заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами ДСНС.
Окрім того, діяльність посадових осіб ДСНС регламентує Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким також не передбачено такі вимоги.

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5