Декларація відповідності

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

Просимо Вас надати роз’яснення чи потрібно отримувати декларацію відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на Штабелер ВЕНИ, гідравлічний.

2 відп.

Видно всім

Навантажувач та штабелеукладач, зокрема й складський штабелер фірми VENI, відноситься до самохідних засобів праці. На штабелеукладачі самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги) та штабелеукладачі з ручним пересуванням (з електричним або гідравлічним приводом підіймання, з підійманням ручною лебідкою) поширюються Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18).
Штабелеукладач є відокремленим видом навантажувача. Штабелеукладачі із ручним пересуванням не підлягають реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та обліковуються суб’єктом господарювання, у якого у власності або в користуванні (оренда, лізинг тощо) вони перебувають (п.1, п.2, п.4 розділу V НПАОП 0.00-1.83-18).
Технологічні транспортні засоби входять до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (п.12 додатка 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107, в редакції постанови КМУ  від 07.02.2018 № 48).
Чи відноситься навантажувач та штабелеукладач до технологічних транспортних засобів ? Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб – великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва (частина 1 п.2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 № 8). Очевидним є те, що навантажувач і штабелер відносяться до технологічних транспортного засобу, оскільки є механічним транспортним засобом, що обладнаний спеціальними механізмами.
Відповідно до частини 31 п.4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015 № 96, технологічні транспортні засоби підлягають реєстрації у Держпраці.
На мою думку, на штабелеукладачі із ручним пересуванням, як такі що не підлягають реєстрації у територіальних органах Держпраці, не повинна отримуватись Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Слід зазначити, що відповідно до статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» транспортний засіб може бути загального, спеціалізованого та спеціального призначення.

#1
  1. Дякую за попередню відповідь по данному питанню, дуже допомагаєте в роботі, не могли б додатково роз’яснити чи потрібно призначати відповідального за технічний стан штабелеукладача з ручним пересуванням? Чи необхідно проводити технічний огляд зазначеного обладнання в ЕТЦ? Які необхідно вести обов’язкові документи, журнали?
Видно всім

Штабелеукладач з ручним пересуванням, що перебував в експлуатації, повинен забезпечуватись  журналом нагляду (паспортом), де мають бути зазначено, зокрема, «відомості про призначення працівників, відповідальних за технічний стан навантажувача, із зазначенням номера і дати наказу про призначення або договору з іншим суб’єктом господарювання, прізвища, ім’я, по батькові, посади та підпису призначеного працівника, номера посвідчення та терміну його дії»; «відомості про результати обов’язкового технічного контролю (технічного огляду)» (п.5 розділ V Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, НПАОП 0.00-1.83-18). Типи штабелеукладачів, на які поширюються НПАОП 0.00-1.83-18, наведено  у додатку НПАОП 0.00-1.83-18.
 На технічний огляд технологічних транспортних засобів (зокрема, штабелеукладачів, на які поширюються НПАОП 0.00-1.83-18) необхідно оформлюваним Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (п.16 додатка 6; п.12 додатка 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107).
Слід зазначити, що вимоги безпечної експлуатації ручних візків визначали «Візки з піднімальними вилами. Вимоги безпеки при експлуатації» (ОСТ 22-1457-81), «Візки-штабелери під­логові. Вимоги безпеки при експлуатації» (ОСТ 22 1422-80), які втратили чинність як НПАОП. У додатку ОСТ 22-1457-81 наведено форма Журналу періодичних оглядів візків з підіймальними вилами.

#2

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5