Что есть первичная проверка знаний по вопросам охраны труда: проверка знаний при присвоении профессии, квалификации или же первая проверка знаний на предприятии?

+1
0
-1
Дано відповідь
Видно всім

Типовым положением о порядке проведения обучения по вопросам охраны труда определено, что первичная проверка знаний работ с повышенной опасностью проходит с привлечением представителя специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда или его территориального управления.

Возникает вопрос: первичной проверкой знаний является проверка при получении квалификации в учебном учреждении? Или же когда работник меняет место работы, т.е. поступив на работу на новое предприятие по своей профессии (с опытом работы, скажем, 5 лет), он проходит первичную проверку знаний?

  1. На рабочем месте. С изучением и учетом специфики предприятия, конкретного рабочего места, вида работ, оборудования, условий труда и т.д. В учебном учреждении он получает квалификацию, а на предприятии обучение и проверка знаний, стажировка....

1 відп.

Видно всім

Сьогодні поняття «первинне» навчання та перевірку знань з питань охорони праці у чинному законодавстві про охорону праці не використовується. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії (п. 3.1 НПАОП 0.00-4.12-05). За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий (п. 6.2 НПАОП 0.00-4.12-05).
Хоча, «новопризначені працівники, що прийняті на роботу, пов’язану з обслуговуванням електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік, проходять первинну перевірку знань» (п.2.14 глави 2 розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених Наказ Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006  № 258(у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012  № 91) – під первинною перевіркою знань  розуміють перевірку знань до початку виконання роботи працівником.
Існує первинна професійна підготовка – здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності (стаття 3 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР).

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5