Оголошуємо снігу бій


Про організацію снігоочищення дорожнього покриття тротуарів і проїздів. Нормативна база, планування робіт, норми хімічного оброблення дорожнього покриття.

Микола Федоренко,
головний державний інспектор
Головного управління Держпраці
у Київській області

 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694­XII, роботодавець забезпечує належне утримання будівель і  споруд, моніторинг за їх технічним станом.

Прибудинкова територія, дороги та пішохідні доріжки належать до об’єктів благоустрою, вимоги до яких встановлені ДБН Б.2.2­5:2011 «Благоустрій територій». Порядок утримання об’єктів благоустрою визначають Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 (далі – Наказ № 145); Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 № 154; Методичні рекомендації з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово­комунального господарства України від 07.07.2008 № 213 (далі – Методичні рекомендації), які діють замість Правил прибирання та утримання територій населених пунктів України (КТМ 204 України 013­96), а також розділ V Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76 (далі – Правила № 76). Порядок утримання вулиць і доріг населених пунктів визначають Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 (далі – Наказ № 54).

Територія підприємств і майданчики для стоянки транспортних засобів повинна обладнуватися пристроями для збирання та відведення стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, та спорудами з їх очищення (п. 7.17 ДБН Б.2.2­5:2011).

Планування робіт

Роботи з зимового прибирання різняться за ступенем важливості та черговості виконання робіт. У першу чергу рекомендується проводити (п. 2.1 Методичних рекомендацій):

 • оброблення покриття технологічними матеріалами, що запобігають утворенню ожеледі та сприяють її ліквідації;
 • згрібання та підмітання снігу;
 • розчищення снігових валів.

Потім рекомендується проводити:

 • формування снігового валу;
 • видалення снігу;
 • зачищення покриття у місцях розміщення снігового валу після його видалення;
 • сколювання та видалення льоду і снігово­льодового накату;
 • підмітання за тривалої відсутності снігопаду.

Роботи з прибирання поділяються на механізовані, ручні та комплексні.

Ручне прибирання здійснюється на тих ділянках, де неможливе застосування механізмів (невдосконалене покриття, тупикові ділянки тротуарів тощо), або у разі неможливості забезпечення об’єкта необхідними механізмами.

Ручне прибирання в осінньо­зимову пору року доцільно здійснювати в світлу частину доби з урахуванням природного освітлення: I прибирання з 6:00, II прибирання до 17:00.

Обсяг робіт з прибирання об’єктів благоустрою планується окремо для прибирання вручну та механізованим способом з урахуванням прийнятих режимів їх виконання (п. 2.3 Методичних рекомендацій).

Оброблення дорожнього покриття потрібно проводити протиожеледними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України (п. 3.8 Наказу № 145).

Очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів починають після проходження певного інтервалу часу. Періодичність виконання денного зимового прибирання під час снігопаду (інтервал часу від початку снігопаду до зрушення та підмітання снігу) тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів наведено в табл. 1 (за даними додатка 8 Наказу № 54, таблиці 5 Методичних рекомендацій).

Якщо снігопад триває, снігоочищення повторюють з таким самим періодом. Сніг, який щойно випав, не рекомендовано прибирати вночі (від 22 до 6 години), оскільки в цей час він практично не ущільнюється (п. 5.24 Наказу № 54).

Отже, для забезпечення безпеки руху пішоходів у разі відсутності снігопаду очищення дорожнього покриття від снігу наносного походження рекомендується проводити у ранні ранкові години з періодичністю виконання – один раз на 3, 2 і 1 добу, відповідно для тротуарів I, II та III класів. Роботи з укладання снігу у  вали й купи доцільно закінчувати на тротуарах I та II класів не пізніше 6 години з моменту закінчення снігопаду, а на інших територіях – не пізніше 12 години (п. 4.3 Методичних рекомендацій).

Під час планування обсягу робіт з вивезення снігу для унеможливлення зниження пропускної здатності вулично­дорожньої мережі та погіршення умов дорожнього руху за рахунок утворення снігових валів рекомендується визначити ділянки вулично­дорожньої мережі, сніг з яких доцільно вивозити автотранспортом, а потім розподілити на категорії залежно від строку перевезення снігу за різної інтенсивності снігопаду відповідно до табл2 (за даними таблиці 2 Методичних рекомендацій).

Для збереження зелених насаджень згідно із санітарними нормами і правилами щорічно перед початком зимового сезону рекомендується складати план робіт із розміщення снігу на площах, зайнятих деревно­чагарниковими породами, який містить найменування вулиць і площ із вказівкою місць складання і обґрунтуванням їх виділення, а також перелік заходів щодо зниження впливу хлоридів на зелені насадження.
Очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів

(П. 4.3 Методичних рекомендацій, пп. 5.25–5.32 Наказу № 54)

Зібраний сніг доцільно зрушувати з тротуарів на проїзну частину в прилоткову смугу (паралельно бортовому каменю), а у дворах – до місць складання. Згрібання й збирання відколу (ущільненого снігу) доцільно проводити одночасно зі сколюванням або негайно після нього. Відкол рекомендується складати разом зі снігом.

За умов забезпечення збереження зелених насаджень, сніг, що збирають у дворах, на внутрішньоквартальних проїздах, з урахуванням місцевих умов, допускається складати на газонах і на вільних територіях (наприклад, у разі якщо дорожнє покриття не оброблювалося хімічними реагентами). На тротуарах шириною понад 6 м, відділених газонами від проїзної частини вулиць, допускається зрушувати сніг на вал на середину тротуару для подальшого вивезення.

Для забезпечення безпеки пішоходів сніг під час ручного прибирання вдосконаленого покриття рекомендується прибирати повністю, в інших випадках під час прибирання рекомендується залишати шар снігу для подальшого ущільнення.

На тротуарах і внутрішньоквартальних проїздах слід використовувати пісок без домішок солі. В окремих випадках зледенілі або покриті снігово­льодовим накатом внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати піскосоляною сумішшю (далі – ПСС) з трипроцентним вмістом солі, при цьому вона не повинна потрапляти на територію зелених насаджень. У цих випадках сніг необхідно складувати тільки на проїзди.

Тротуари та внутрішньоквартальні проїзди обробляють піском за нормою посипання 200–300 г/м2. На зупинках громадського транспорту, ділянках з уклонами та сходинками, ділянках перед громадськими та побутовими об’єктами, закладами охорони здоров’я та дитячими закладами норму посипання збільшують до 400–500 г/м2. Обробка покриття має бути закінчена протягом 1–1,5 години після початку утворення слизькості покриття.

Якщо взимку тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово­льодові відкладення, можливе їх підмітання. Водночас застосувати систему мокрого знепилювання робочої зони підмітально­прибиральних машин можна лише за плюсової температури повітря.

Механізоване прибирання залишків протиожеледних матеріалів проводять автогрейдером, навантажувачем і підмітально­прибиральною або (за плюсової температури повітря) поливально­мийною машиною.
Механохімічне очищення дорожнього покриття вулиць та доріг

(Розділ 4 Методичних рекомендацій; розділ V Наказу № 54)

Для снігоочищення можуть використовуватися такі засоби механізації: плужно­щіткові снігоочисники (згрібання та підмітання снігу з проїзної частини, тротуарів, зупинок транспорту тощо), роторні снігоочисники (перекидання снігових валів та куп, навантаження снігом самоскидів), піскорозкидачі (посипання покриття фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами), снігонавантажувачі та машини для видалення льоду. Можуть також застосовуватися універсальні машини – автогрейдери, бульдозери та екскаватори, а для сколювання льоду та снігово­льодового накату – котки­сколювачі, обладнані вальцями з гребінчастими бандажами (п. 2.2 Методичних рекомендацій). Самоскиди, які використовують для вивезення снігу з вулиць і доріг, повинні мати нарощувані борти (п. 5.15 Наказу № 54)

За інтенсивності руху транспортних засобів менш ніж 120 автомобілів на годину із розрахунку на кожну смугу руху, а також під час снігопадів інтенсивністю до 5 мм/год (за висотою шару неущільненого снігу) снігоочищення проводять тільки плужно­щітковими снігоочисниками без застосування хімічних реагентів.

Очищення проїзної частини починають не пізніше ніж через 0,5 години після початку снігопаду і повторюють через кожні 1,5–2 години в міру накопичення снігу. Після закінчення снігопаду виконують завершальні роботи – сніг згрібають і підмітають.

За середньої за добу інтенсивності руху транспортних засобів більше ніж 120 автомобілів на годину із розрахунку на кожну смугу застосовують комбінований спосіб снігоочищення засобами механізації та хімічних реагентів – механохімічний (пп. 5.2–5.3 розділу V Наказу № 54).

У місцях із найбільш напруженим рухом, на аварійно­небезпечних ділянках, на крутих спусках, перед залізничними переїздами та на інших небезпечних ділянках профілактичне оброб­лення дорожнього покриття слід здійснювати за 1–2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями) (п. 5.17 Наказу № 54).

У випадку, коли тротуари та проїзну частину вулиці прибирають різними машинами, сніг, зібраний із тротуарів, рекомендується переміщати на прилоткову смугу до укладання й формування валів снігу на проїзній частині вулиць. Закінчують згрібання снігу до початку формування під навантаження снігового валу в лотку проїзної частини, а коли сніговий вал формується посередині проїзної частини вулиці або з лівого боку одностороннього проїзду – до останнього проходження плужно­щіткових снігоочисників. Коли тротуари та проїзну частину прибирають тими самими машинами, черговість прибирання рекомендується призначати залежно від інтенсивності руху на тротуарах, класу тротуарів і значущості вулиць. Якщо між проїзними частинами дороги немає загорожі або роздільної смуги з зеленими насадженнями, сніг з тротуарів згрібають на проїзну частину.

Під час механізованого оброб­лення території фрикційними матеріалами для забезпечення рівномірного посипання швидкість обертання розкидного диска рекомендується регулювати так, щоб ширина оброблюваної смуги була найменшою (2,5–3 м). Доцільне використання піскорозкидачів, розподільне обладнання яких виконано у вигляді горизонтальних валів з лопатами, що забезпечують рівномірне посипання. У разі оброблення дорожнього покриття вручну, візки наповнюють фрикційними матеріалами і совком посипають покриття.

Процес механохімічного способу снігоочищення складається із циклів технологічних етапів. Кількість циклів залежить від тривалості снігопаду. Тривалість етапів механохімічного способу снігоочищення наведено в табл3 (за даними додатка 4 Наказу № 54), де в чисельнику зазначена тривалість етапів у разі використання кристалічних реагентів, у знаменнику – у разі використання ПСС.


Цикли снігоочищення повторюють у такому порядку:

 • витримування (відрізок часу від початку снігопаду або від закінчення попереднього етапу) до моменту внесення технологічних матеріалів у сніг;
 • обробка дорожнього покриття розкидачами технологічних матеріалів (хімічними реагентами або ПСС);
 • інтервал (припинення робіт, поки на обробленому покритті накопичуються і перемішуються сніг, снігосольова суміш, снігопісчана суміш);
 • згрібання та підмітання снігу та сумішей (плужно­щітковими сніго­очисниками).

Вулиці та дороги, що мають більше ніж дві смуги руху в кожному напрямку, можуть оброблятись одночасно кількома розкидачами. Згрібання і підмітання вулиць та доріг, що мають по одній смузі руху у кожну сторону або дві смуги у разі одностороннього руху, виконує один плужно­щітковий снігоочисник, у разі більшої ширини – колона плужно­щіткових снігоочисників, кількість яких повинна забезпечити очищення половини проїзної частини за одне проходження, а на вулицях та дорогах з одностороннім рухом – очищення всієї ширини проїзду.

Залежно від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час обробки технологічними матеріалами повинна відповідати нормам розподілу технологічних матеріалів під час снігоочищення вулиць та доріг, наведеним у табл. 4 (за даними додатка 5 Наказу № 54), де норми розподілу ПСС надано для суміші, що містить 8% солі (за масою).

На вулицях і дорогах, де снігоочищення покриття проводять із застосуванням хімічних реагентів, сніг складують тільки на проїзній частині.

Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год сніг слід згрібати та підмітати окремо – спочатку згрібання плугом (щітки підняті), потім підмітання щітками після припинення снігопаду. Роздільне згрібання і підмітання снігу проводять також, коли снігоочищення складається з двох і більше циклів. Після згрібання снігу з проїзної частини, у тому числі під час витримування та інтервалів, наведених у табл3, слід здійснювати розчищення снігових валів повністю до самого бордюру на:

 • перехрестях;
 • пішохідних переходах – на довжину, що дорівнює ширині переходу, але не менше ніж на 5 м;
 • зупинках громадського транспорту – на довжину не менше ніж 45 м для одиночних і 65 м для зчленованих тролейбусів та автобусів, у тому числі на довжину не менше ніж 10 м в напрямку руху після встановленого дорожнього знака, що вказує місце зупинки громадського транспорту;
 • в’їздах у двори та внутрішньо­квартальних проїздах.

На вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище, снігові вали слід повністю розчищати над зливостічними колодязями. Заборонено переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

Якщо снігові вали заважають рухові тролейбусів та автобусів або спричиняють умови, коли пропускна здатність звуженої валами проїзної частини менша за інтенсивність транспортного потоку, необхідно вивезти сніг не пізніше ніж за 2–4 доби після закінчення формування валів.

До початку формування снігових валів під навантаження мають бути закінчені роботи з очищення тротуарів, що межують з проїзною частиною, сніг з яких скидають до лотка.

Очищення покриття від шару снігово­льодового накату або льоду за умови відсутності снігопаду виконують у такій послідовності:

 • за температури повітря до мінус 10 °С обробка технічною сіллю за нормою розподілення 15–30 г/м2;
 • за температури повітря від мінус 11 °С до мінус 15 °С покриття обробляють ПСС за норми розподілення технічної солі 70 г/м2. Після розподілу протиожеледних матеріалів необхідно зробити витримку до тих пір, поки відкладення внаслідок часткового їх плавлення не розпушаться в результаті дії коліс автомобілів.

Розпушену масу, що утворилася, сколюють та зсовують автогрейдером;

 • за температури атмосферного повітря нижче мінус 15 °С покриття обробляють ПСС з мінімальним вмістом солі (5%) за норми розподілення 150–400 г/м2, повторну та подальшу обробку покриттів здійснюють у разі зсуву 50% фрикційних матеріалів з проїзної частини.

Хімічні реагенти

У разі профілактичного оброблення дорожнього покриття норма посипання реагентів – 15–20 г/м2, норма посипання ПСС – 200–300 г/м2. На спусках, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/м2. Оброблення повторюють через 2–3 години, якщо зберігається льодова плівка.

Застосування хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць та доріг з цементно­бетонним покриттям дозволено лише після 1,5 року з моменту закінчення його будівництва, якщо в цементних бетонах використовувалися повітрозалучаючі добавки, а за їх відсутності – після 3 років.

Використання хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць і доріг здійснюють з урахуванням граничних температур, що визначені в табл5 (за даними додатка 6 Наказу № 54). Водночас застосування хімічних реагентів, якщо температури нижчі від граничних, що зазначені в таблиці, малоефективне.

Для зниження корозійної агресивності в хімічні реагенти вводять інгібітори. Норми введення інгібіторів в хімічні реагенти наведено в додатку 7 Наказу № 54. Хлористий кальцій фосфатований інгібовано у процесі виготовлення, тому його використовують без додавання інгібіторів.

ПСС із хлористим натрієм (технічною сіллю) у кількості 3–8% від маси використовують, якщо температура повітря не нижча за мінус 20 °C. Якщо температура нижча за мінус 20 °C, використовують суміш піску з хлористим кальцієм або хлористим магнієм.

У піску, який використовують для обробки дорожнього покриття взимку (у чистому вигляді або у суміші з хімічними реагентами), крупність часточок матеріалу не повинна перевищувати 6 мм, а вміст глинистих або мулових домішок – не більше ніж 3%.

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5