Обережно: колодязі!


Про досвід комунального підприємства Миколаєва з організації виконання робіт у колодязях.

 

Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» – монополіст у сфері водопостачання та водовідведення у місті. Підприємство, утворене ще у 1906 р., надає послуги з холодного водопостачання та водовідведення. Це означає, що практично всі каналізаційні та водопровідні колодязі в місті – його господарство. На МКП належним чином організовано контроль за дотриманням вимог безпеки як з боку виконавців робіт, так і осіб, відповідальних за їх проведення. Половина із майже 1,3 тис. працівників підприємства виконують роботи підвищеної небезпеки або працюють у шкідливих умовах. Тут у повному обсязі проведена атестація робочих місць за умовами праці, працівники отримують відповідні доплати, спеціальне харчування та інші пільги та компенсації. Підприємство має дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, у тому числі в колодязях.

Головною умовою забезпечення безпечного виконання робіт, пов’язаних з ремонтом і експлуатацією водопровідних та каналізаційних колодязів, у МКП вважають організацію належного навчання працюючих та якісне проведення інструктажів. До робіт у колодязях допускаються слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, які пройшли відповідне навчання, обов’язковий медогляд, щорічну перевірку знань з питань охорони праці, а також усі передбачені інструктажі. Ці працівники на 100% забезпечені необхідними засобами індивідуального та колективного захисту. Роботи в колодязях проводяться тільки за нарядами-допусками; наказом по підприємству із числа інженерно-технічних працівників (ІТП) призначаються особи, відповідальні за підготовку та виконання робіт підвищеної небезпеки.

Заслуговує на увагу організація проведення в «Миколаївводоканалі» щоквартальних тренувальних занять, що проходять як на території підприємства, де є навчальні водопровідний та каналізаційний колодязі, так і в межах міста, у реальних умовах. Теми занять прописані в спеціальних журналах з тренувань, які є в кожному підрозділі підприємства, де виконуються роботи в колодязях. За місяць до кінця року начальники цехів розробляють теми тренувань на наступний рік і подають їх на погодження головному інженерові підприємства. З урахуванням цих пропозицій складається річний графік тренувальних занять, який за необхідності згодом уточнюється. Основне завдання тренувань – навчити слюсарів та ІТП, як безпечно проводити ремонтні та аварійні роботи в колодязях, надавати допомогу потерпілому, правильно застосовувати ЗІЗ тощо, а головне – змінити психологію працівників, багато з яких недооцінюють небезпеку робіт в колодязях, зневажливо ставляться до додержання вимог безпеки, що з рештою часто призводить до трагічних наслідків. Перед початком занять майстер у присутності начальника цеху, головного інженера, помічника директора з охорони праці, проводить зі слюсарями інструктаж, розповідає про правила користування протигазами, лампами ЛБВК, поясами, рятівними канатами, про те, як перевірити справність та надійність ЗІЗ, загазованість у колодязі і т. ін. Оцінку кожному члену бригади («знає», «не знає») в журналі навчальних тренувань ставить комісія у складі начальника цеху, майстра, помічника директора з охорони праці, спеціаліста з цивільного захисту. Якщо виявилося, що у когось із членів бригади недостатньо навичок, то, враховуючи, що робота в колодязі не може виконуватися одноосібно, повторний інструктаж і тренування проводяться протягом місяця з усією бригадою. За результатами тренувань видається наказ по підприємству, а особи, які не показали необхідні знання, не допускаються до роботи в колодязях. Якщо й наступного разу вони не отримують позитивну оцінку, їх направляють на відповідне навчання. Були випадки, коли таких працівників переводили на іншу роботу або навіть звільняли.

Не менш суворий підхід на підприємстві і до інструктажів, навчань і перевірки знань з питань охорони праці. Всі інструкції розроблені відповідно до вимог Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць (НПАОП 41.0-1.01-79) та Типової інструкції по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85). Інструкції регулярно переглядаються та коригуються. Під час проведення навчань з питань охорони праці працівникам демонструються відеофільми «Увага! Колодязі!», «Обережно: колодязі!» та інші, які добре сприймаються слухачами. При отриманні зі ЗМІ або інших джерел інформації про нещасний випадок чи аварію при виконанні робіт у колодязях в іншому регіоні проводяться позачергові інструктажі з метою недопущення подібних випадків у МКП «Миколаївводоканал». Так, нещодавно в КП «Первомайський водоканал» (м. Первомайськ Миколаївської області) стався груповий нещасний випадок, за результатами розслідування якого проти керівників підприємства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України. Як з’ясувалося, цей випадок керівництво підприємства намагалося приховати. Тому під час проведення позапланового інструктажу особливу увагу керівники підрозділів та працівники повинні звертати на недопущення фактів приховування нещасних випадків.

Також серйозну увагу потрібно приділяти стану здоров’я працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки. Якщо такий працівник переніс тяжке захворювання, він допускається до роботи тільки після проходження позачергового медичного огляду та його позитивного висновку.

Керівництво підприємства, у тому числі особисто директор Василь Тельпіс, вважає питання охорони праці одними з пріоритетних. У рамках виконання комплексних заходів з поліпшення стану безпеки праці на МКП «Миколаївводоканал» працівники забезпечуються всіма необхідними засобами колективного та індивідуального захисту. У достатній кількості є шлангові протигази, закуплено нові пояси, канати, лампи ЛБВК, сигналізатори газу ЗОНД-1 тощо. Завдяки активній позиції керівництва підприємства і підтримці міської влади МКП «Миколаївводоканал» готується отримати кредит у сумі 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку на реконструкцію підприємства, впровадження новітнього і енергозберігаючого обладнання, заміну небезпечного та шкідливого для працівників та населення устатковання на сучасне і безпечне. Найближчим часом планується перевести системи водопостачання на використання гіпохлориту натрію, що дозволить забезпечити сучасний рівень безпеки водопровідних станцій шляхом виключення рідкого хлору з технологічного процесу підготовки питної води.

На думку помічника директора з охорони праці підприємства Світлани Воронкової, пропаганда питань охорони праці під час роботи в колодязях повинна бути постійною і активною. І не тільки для працівників, а й для підростаючого покоління. Діти повинні знати, що не можна наступати на кришку колодязя, заглядати в нього, якщо кришка відсутня, і т. ін. Важливо, щоб ця пропагандистська робота проводилася спільно службами охорони праці підприємств і органами державного нагляду, органами місцевої влади і самоврядування, громадськими організаціями. Тільки так можна знизити рівень травматизму, що пов’язаний з експлуатацією колодязів.

 

Сергій Колесник,
експерт з умов праці

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5