Карти ризиків транспортного цеху

На підприємствах України, де впроваджено ризикоорієнтовану СУОП, використовують різні методи оцінки ризиків. Але всі вони передбачають складання карт ідентифікації небезпек, або карт ризиків, розроблення заходів для їх усунення або зниження  рівня ризиків.

На підприємствах, які мають на балансі транспортні засоби, проводять їх технічне обслуговування та ремонт. Під час таких робіт є високий ризик дістати виробничу травму. На підприємствах, де ці ризики оцінюють, їх приводять до прийнятного рівня.
Автор статті ознайомився з методикою складання карти ризиків у транспортному цеху (ТСЦ) одного з підприємств Миколаївщини.
Процедура оцінки ризиків передбачає залучення всіх працівників ТСЦ. Тому таку роботу проводять на підставі наказу керівника підприємства, в якому вказано завдання, пов’язані з оцінкою ризиків, відповідальні особи, терміни виконання.
Перед складанням карт ризику в кожному підрозділі виявляють небезпеки, які можуть призвести до травми або профзахворювання. Начальник ТСЦ, який сам має великий досвід роботи й добре знає види виконуваних тут робіт, проводить опитування працівників підрозділу, з’ясовує і фіксує: що є джерелом небезпеки, під час яких дій вона проявляється, хто наражається на небезпеку, які можуть бути наслідки її впливу. Цю інформацію вносять до списку небезпек за групами, залежно від виробничих факторів (фізичні, хімічні, біологічні, ергономічні та соціальні).
Важливо вже на цьому етапі усунути небезпеки, для чого не потрібні додаткові заходи та фінансування (наприклад, пов’язані з невикористанням ЗІЗ, порушенням трудової дисципліни, захаращенням робочих місць).
Докладний аналіз причин, які можуть спричинити небезпечну ситуацію, дає змогу розробити найбільш ефективні заходи для запобігання їй, скласти перелік процесів і операцій, які здійснюються в ТСЦ відповідно до специфіки трудової діяльності, типу виробничого приміщення та інших умов праці.

Оцінка ризику
Головний показник карти ризиків ­ рівень базового ризику (Р) визначають за допомогою множення трьох показників Р = Т х Ч х І, де Т ­тяжкість наслідків подій; Ч – частота наражання на небезпеку, І ­ імовірність події.
Імовірність того, що подія відбудеться (І) оцінюють за 5-бальною шкалою:
1 ­ майже неймовірно (відбувається тільки за виняткового збігу обставин);
2 ­ малоймовірно (рідко трапляється);
3 ­ ймовірно (іноді відбувається);
4 ­ досить імовірно (періодично спостерігається),
5 ­ майже достовірно (спостерігається регулярно, у більшості випадків).
Тяжкість імовірних наслідків (Т) також оцінюють за 5-бальною шкалою, де 1 ­ несуттєві (незначний поріз, забій, допомогу можна надати засобами медаптечки); 2 ­ мінімальні (травма без тимчасової втрати працездатності, але потрібна стаціонарна медична допомога); 3 ­ суттєві (серйозні поранення, хвороба з тимчасовою втратою працездатності до 60 днів); 4 ­ критичні (нещасні випадки з тяжкими наслідками і втратою працездатності на період понад 60 днів або профзахворювання); 5 ­ катастрофічні (груповий або смертельний нещасний випадок).
Частота події (Ч) може бути: 1 ­ мінімальна (один або кілька разів на рік), 2 ­ рідка (один раз на місяць), 3 ­ постійна (щодня, щозміни).
Після перемноження загальна оцінка базового ризику може становити від 1 до 75.
Виділяють чотири рівні ризику:
від 1 до 9 ­ низький. Ним керують за допомогою вже наявних процедур, зазвичай не потрібно додаткових ресурсів. Про наявність ризику цієї категорії достатньо повідомити керівнику підрозділу та начальнику відділу охорони праці (ВОП) для прийняття організаційних рішень;
від 10 до 24 ­ середній. Потрібно поінформувати працівників і безпосередніх керівників, керівника підрозділу та начальника ВОП для вжиття заходів для зниження ризику;
від 25 до 54 ­ високий. Такий ризик вимагає уваги керівників вищої ланки, негайного інформування працівників та їхніх безпосередніх керівників, керівника підрозділу та начальника ВОП для вжиття заходів для забезпечення безпеки людей;
від 55 до 75 ­ екстремальний. Він вимагає негайних дій. Таким ризиком мають керувати керівники вищої ланки, для його усунення або мінімізації потрібно скласти докладний план дій і негайно вжити заходів або зупинити роботу.

Сергій Колесник, власкор

Зразки заповнених карт ідентифікації небезпек розміщено у додатку до цього номера журналу.

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №6\2020

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5