Емоційне вигорання як профзахворювання


Яким професійним ризикам піддаються представники професій, основою для яких є юридичні знання? Яких заходів слід уживати, аби мінімізувати негативний вплив різних шкідливих чинників на стан здоров’я цієї доволі чисельної групи переважно державних службовців та працівників правоохоронних органів?

 

За словами доцента кафедри основ безпеки життєдіяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександра Малька, професійна діяльність юриста належить переважно до інтелектуальних видів праці. Однак це не означає, що виконувати свої посадові обов’язки цій категорії працівників порівняно легко. Найбільш характерними особливостями професійної діяльності  юристів є, на думку фахівців, владний характер посадових повноважень та чітка правова регламентація поведінки. Сюди ж слід віднести підвищену персональну відповідальність юридичних працівників, які інколи повинні ледь не щодня ухвалювати ті чи інші рішення із серйозними правовими наслідками.

Умови праці різних категорій юридичних працівників визначаються низкою шкідливих факторів, що можуть негативно впливати на їх здоров’я та працездатність. Як зазначив О. Малько, у багатьох випадках в процесі виконання службових обов’язків юристам притаманні малорухомий характер праці, використання великих масивів правової та довідкової інформації, засобів зв’язку, потреба в пошуку додаткової інформації. У сучасних умовах діяльність юриста не можна уявити без використання комп’ютерних технологій та Інтернету, які стають допоміжним елементом у роботі з правовими документами, нормативно-правовими базами, державними та приватними установами тощо.

Зрозуміло, що подібна високоінтелектуальна діяльність нерідко призводить до психофізіологічних, а інколи і нервових перевантажень юридичних працівників. Така ситуація часто-густо супроводжується порушеннями звичного режиму добової життєдіяльності, вимушеною відмовою від відпочинку і харчування. За спостереженнями О. Малька, до основних чинників напруженості праці юристів належать значні нервово-психічні й емоційні навантаження; ненормований робочий день; малорухома сидяча робота, обумовлена виконанням складних одноманітних функцій в умовах дефіциту інформації та часу. Також добре відомо, що в багатьох випадках має місце постійний контакт юристів з кримінальним контингентом та особами, які ведуть антисоціальний спосіб життя. Неважко зробити висновок, що майже завжди всі ці моменти спілкування насичені різними негативними емоціями. Більше того, моральної та психофізіологічної напруги повсякденній роботі юристів-правоохоронців надає те, що вони працюють в умовах, пов’язаних з людським горем, проявами жорстокості та інших негативних рис людини, які, на жаль, можна все частіше спостерігати в нашому суспільстві.

Трудова діяльність значної кількості юристів має постійний конфліктний характер внаслідок активного опору заінтересованих осіб, які вчиняють протиправні дії. Протягом звичайного робочого дня юристи (судді, прокурори, правоохоронці, працівники виконавчої служби)  часто стикаються із ситуаціями, в яких необхідно швидко ухвалити відповідальне рішення. Саме ця обставина в багатьох працівників викликає стан стресу.

Праця юристів-силовиків (правоохоронця, слідчого, оперативного працівника, прокурора тощо) пов’язана з правом і обов’язком застосовувати засоби примусу від імені закону. При цьому особливого значення набуває вміння юристів аналітично оцінювати ситуації в умовах значного нервового напруження. Неминучим наслідком такої психологічної напруги стає пригніченість, байдужість, відчуття постійної фізичної втоми. У свою чергу такий психофізіологічний стан юристів, а інколи й спричинені цим станом невиправдані агресивні реакції з їх боку стають однією з причин негативного ставлення населення до представників таких професій.

Підсумовуючи, можна говорити навіть про екстремальний характер професійної діяльності багатьох категорій юристів. Робота з людьми, особ­ливо з кримінальним та антисоціальним контингентом, завжди вимагає значних психоемоційних витрат. Ось чому представники юридичних професій одні з перших стають жертвами емоційного вигорання, яке є формою професійної деформації особистості.

Подальші наслідки таких негативних проявів професійної діяльності, які можуть спостерігатися в окремих працівників, негативно позначаються на діяльності колег, усього колективу, призводять до апатії, цинічності, нівелювання значущості досягнень і результатів діяльності.

 

Профілактика професійної деформації

Симптомами соматичного неблагополуччя, що виникають за цих обставин, найчастіше бувають утома, головний біль, зниження концентрації уваги, дратівливість, болі в попереку. Також спостерігаються порушення сну у вигляді частих пробуджень серед ночі чи утрудненого засинання. Зазначені особливості професійної діяльності юристів часто спричиняють виникнення захворювань. Найпоширенішими серед працівників правоохоронних органів є зах­ворювання серцево-судинної системи, бронхів і легень, шлунково-кишкового тракту, нервової системи, радикуліт тощо.

Аби запобігти цьому та для успішного здійснення професійної діяльності…

Вадим Кобець, власкор

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5