Євроінтеграція в будівництві

 

Якою мірою ухвалення Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17) посприяло поліпшенню профілактики травматизму в галузі?

Згідно з додатком XL до Глави 21 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, ратифікованої Верховною Радою України 16.09.2014, реалізувати директиву Ради ЄС № 92/57/ЄЕС від 24.06.1992 «Про виконання Мінімальних вимог щодо безпеки й гігієни праці на тимчасових або пересувних будівельних майданчиках» передбачено упродовж семи років.
Тому в деяких фахівців та експертів будівельної галузі склалося враження, що наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050, яким затверджено Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (далі – Мінімальні вимоги), прийнятий поспіхом. Зокрема, асоціації, спілки будівельників не провели необхідного розгляду документа та його обговорення, не надали свої пропозиції. Не було внесено потрібних змін до інших НПАОП і законодавчих актів. Як результат, реалізація цього документа спричинила чимало запитань.

Запитань більше, ніж відповідей

Чинний нині НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» (ДБН А.3.2-2-2009) (далі – ДБН) розробили фахівці ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» за участю вчених спеціалізованих ВНЗ, представників будівельних корпорацій, Держгірпромнагляду та інших. Саме він регламентує вимоги з охорони праці в галузі. Мінімальні вимоги переважно дублюють ДБН, але мають і низку істотних відмінностей.
Зокрема, автору статті не вдалося дізнатися, що таке «мобільний» і «тимчасовий» будівельні майданчики. У п. 5 розділу І Мінімальних вимог вказано, що це всі будівельні майданчики, на яких проводяться надземні чи підземні будівельні роботи згідно з Переліком видів будівельних робіт, визначених у додатку 1 до цього документа…

<...>

Та найбільше запитань постало у зв’язку із введенням посади координатора з охорони праці. Її має вводити замовник або керівник будівництва на стадіях проектування та будівництва. Відповідно до розділу IV Мінімальних вимог координатори з охорони праці повинні мати вищу освіту відповідного напряму підготовки, не менше 5 років професійного досвіду у сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками та підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво).
Без сумніву, призначення таких спеціалістів сприятиме поліпшенню стану безпеки праці у будівельній галузі. Однак замовники, підрядники будівництва та проектанти сьогодні не надто раді такому нововведенню.

* * *

Приємно, що всі, з ким спілкувався автор статті, розуміють і підтримують безповоротність євроінтеграції українського законодавства з ОП. А ще експерти галузі вважають, що цей процес має здійснюватися без поспіху, поступово та зважено.

Сергій Колесник, власкор

Повний текст статті читайте в паперовій версії журналу № 8/2018.

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5