Вогонь – суддя легковажності людей

АЗС-12
Вибухи і пожежі – основні небезпеки під час експлуатації АЗС. На цих об’єктах зосереджені нафтопродукти, які можуть створювати вибухопожежонебезпечні концентрації в повітрі. Причинами їх займання, вибуху є куріння, відкритий вогонь, а найчастіше іскри (у вихлопних системах автотранспорту, системах електрообладнання, від ударів металевих предметів, статичної електрики, яка здатна у великій кількості накопичуватися на ємностях, резервуарах, трубопроводах, іншому обладнанні у результаті тертя нафтопродуктів об стінки посудин).

ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕКИ
Найнебезпечніші процеси на АЗС приймання, зберігання та заправка транспортних засобів, під час яких може статися займання та вибух пального.
Найнебезпечніше обладнання – автоцистерни, сховища пального та паливороздавальні колонки.
Найбільша потенційна небезпека  розрив автоцистерн із викидом бензину (можливість залпового викиду великої кількості бензину).

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА АЗС
• НПАОП-63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій»;
• НПАОП-63.23-1.03-08 «Правила безпеки під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами»;
• Правила пожежної безпеки в Україні (підрозділ 10 «Автозаправні станції» розділу VI), затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417;
• НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (розділ ІV);
• Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, затверджена наказом МНС України від 06.12.2005 № 376;
• Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях, затверджена наказом «Укрнафтопродукту» від 01.04.1998 № 19;
• ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
• Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 № 1442 тощо.


Н
айчастіше інспектори Держпраці під час перевірок виявляють такі порушення:
– немає дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;
– до територіальних підрозділів Держпраці не надано декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з ОП та промбезпеки на зберігання балонів та інших ємностей із вибухонебезпечним скрапленим газом;
– працівники, які виконують газонебезпечні та інші роботи підвищеної небезпеки на об’єкті, іноді не проходять у встановленому порядку навчання та перевірку знань з питань ОП;
– не організовано систематичне проведення навчально-тренувальних занять з ліквідації аварійної ситуації;
– не проводиться позаплановий інструктаж на робочих місцях із працівниками після проведення перегляду інструкцій з ОП;
– не проводиться перевірка спрацювання запобіжно-скидних клапанів із записом у журнал (не рідше ніж 1 раз на 2 місяці);
– власники не розробляють інструкції із заправки автомобілів, що належать юридичним і фізичним особам;
– на рукавах газових колонок немає маркування із зазначенням робочого тиску, строку проведеного і чергового випробування;
– на деяких заправках не всі наповнені балони на ГНС зберігаються із закрученими заглушками на штуцерах вентилів. Результати дегазації балонів не відображаються  в спеціальному журналі, в якому зазначають результати аналізу проб повітря після дегазації;
– не проводиться зачистка резервуарів для пального (не рідше ніж 1 раз на 2 роки);
– порушуються вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Сергій Колесник, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 12

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5