УТРИМУВАТИ БУДІВЛЮ – СПРАВА ГОСПОДАРЯ

Однією з причин прискорення зношення будівель є несвоєчасне проведення профілактичних заходів, планово-попереджувальних ремонтів з відновлення й захисту конструкцій від впливу агресивних середовищ підприємствами й організаціями, які експлуатують будівлі та споруди.

Крім того, виконання заходів щодо утримання будівель підприємствами й організаціями належним чином не контролюють ні органи місцевої влади, які самоусунулися від виконання ст. 31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», ні Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ).

Нормативно-правові акти, що встановлюють основні вимоги до будівель і споруд:

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою КМУ № 1764 від 20.12.2006 р.;

– Регламент (ЄС) № 305/2001 Європейського парламенту та ради;

– ДБН серії В.1.1 (зокрема, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»);

– ДБН серії В.1.2 (зокрема, ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», чинний з 01.01.2019);

– ДБН серії В.2.2 (зокрема, ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»);

– Форма паспорта об’єкта будівництва, затверджена наказом Мінрегіону України № 298 від 10.11.2017;

– Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затверджений постановою КМУ № 257 від 12.04.2017;

– ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд»;

– ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».

Відповідно до ст. 13 Закону «Про охорону праці» роботодавець повинен забезпечити належне утримання будівель і споруд, моніторинг за їх технічним станом. Проте порядку реалізації цієї вимоги на сьогодні немає.

Протягом 2017–2018 рр. у додатку до журналу «Охорона праці» опубліковано цикл статей М. Федоренка «Організація утримання будівель і споруд». Зокрема, у № 1/2017 ішлося про роботу служб спостереження за безпечною експлуатацією виробничих будівель і споруд.

Ці служби створювалися відповідно до чинної на той час постанови КМУ від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж». Було визначено права, обов’язки згаданої вище служби, порядок роботи комісії служби, періодичність проведення обстежень будівель службою, перелік документації, форми документів, посадові інструкції тощо. Однак постановою КМУ від 23.11.2016 № 1059 цей нормативно-правовий документ було скасовано.

Крім того, 01.01.2015 р. втратив чинність НПАОП 45.2-4.01-98 «Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд» (на підставі спільного наказу Мінрегіону та Міненерговугілля України від 14.07.2014 № 193/507). У цьому документі було визначено правила експлуатації та ремонту виробничих будівель разом з інженерними комунікаціями, санітарно-технічними пристроями з метою забезпечення збереження виробничих будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного та якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

Сьогодні контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, здійснює Держпраці (згідно з ч. 3 п. 3 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015 № 96).

Державна архітектурно-будівельна інспекція проводить перевірки дотримання порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також здійснення заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації; додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (згідно з ч. 2 п. 4 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою КМУ від 09.07.2014 № 294, у редакції постанови КМУ від 07.06.2017 № 408).

Розроблено низку проєктів нормативних документів, що встановлюють вимоги до забезпечення експлуатаційної придатності будівель і споруд, зокрема:

  • ДСТУ-Н А.2.2-ХХХ:201Х «Настанова з розроблення документації з підтримання експлуатаційної придатності будівель та споруд»;
  • ДБН В.3.1-ХХ:201Х «Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення»;
  • ДСТУ-Н Б В.3.1-ХХ:201Х «Обстеження технічного стану будівель та споруд».

Для забезпечення виконання ст. 13 Закону «Про охорону праці» керівникам підприємств, установ і організацій можна порекомендувати до того часу, поки ці документи та інші нормативні акти не затверджені та не введені в дію, забезпечувати подальше функціонування служби спостереження за безпечною експлуатацією виробничих будівель і споруд.

Якщо такої служби на підприємстві немає, доцільно створити її, розробити й затвердити відповідне положення, користуючись п. 9 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд та додатками до нього (скасовано у 2014 р., проте документ можна використовувати як додатковий довідковий матеріал без посилання на нього як на нормативне джерело).

Сергій Колесник, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5