Уроки державної мови: стандарт термінів з охорони праці


Остання редакція ДСТУ остаточно «поховала» термін «промислова безпека» та замінила «управління охороною праці» на «керування охороною праці».

Побіжний огляд робіт зі стандартизації термінології у сфері охорони праці виявляє таку часову послідовність застосування в УРСР і в незалежній Україні стандартів (кожний наступний замінював попередній):

  • ССБТ. ГОСТ 12.0.002–74 «Термины и определения»;
  • ССБТ. ГОСТ 12.0.002–80 «Термины и определения»;
  • ССБП. ДСТУ 2293­93 «Охорона праці. Терміни та визначення»;
  • ДСТУ 2293­99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять»;
  • ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». Останній стандарт набув чинності 01.05.2015 року.

Потреба в актуалізації стандартизованих термінів з охорони праці обумовлена низкою причин, зокрема:

  • змінами в законодавстві (очікуваними чи такими, що вже відбулися) – вилучено термін «державні нормативні міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці» (ДНАОП) та введено «нормативно­правові акти з охорони праці» (НПАОП); вилучено термін «промислова безпека» (зі скопійованим російським визначенням терміна, проте модернізації визначення так і не сталося через неприйняття закону «Про промислову безпеку»);
  • обмеженням класу об’єктів працеохоронною сферою – вилучено терміни «каліцтво трудове» (соціальна сфера), «виробнича санітарія» (санітарно­епідеміологічна сфера);
  • надмірною деталізацією, що існувала до цього, – крім «медичного огляду» були ще терміни «медичний огляд попередній», «медичний огляд періодичний» (така диференціація достатньо чітко була описана у відповідному документі Міністерства охорони здоров’я);
  • коригуванням назв – «професійний добір» замість «професійний відбір»; «система керування охороною праці» замість звичного «управління» (введено Держспоживстандартом й успадковано Мінекономрозвитку);
  • коригуванням та розширенням ієрархічної системи родового «ризикового» поняття – замість «ризик недопустимий» введено «ризик прийнятний (допустимий)», доповнено «ризик професійний». Останній термін введено задля того, щоб розрізнювати це поняття у сфері охорони праці й тотожні у сфері медицини праці та у сфері соціального страхування.

Метою даної публікації є інформування фахівців про структуровану систему понять, яку сформовано на базі всього масиву термінів, наведених у ДСТУ 2293:2014 (66 одиниць). Зазначену систему понять структуровано за принципом «поняттєвого поля», тобто за групами тематично пов’язаних понять.

ЗАГАЛЬНОПОНЯТТЄВА ГРУПА:

☑ охорона праці – визначення наведено в редакції Закону «Про охорону праці»;

☑ система керування охороною праці – визначена як складова загальної системи керування (термін «управління» в стандарті не використовується)…

Микола Лисюк,
заступник директора з наукової роботи ДУ «ННДІПБОП»

Повний текст статті читайте в журналі № 10/2015

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5