Співпраця з авторами


Усіх небайдужих до питань охорони праці редакція журналу запрошує до співпраці.

Тел. (044) 558-74-18, 558-74-11
E-mail:  mail@ohoronapraci.kiev.ua

Вимоги до авторських матеріалів

ПОЛОЖЕННЯ

про виплату гонорару в редакції журналу

Авторський гонорар у редакції журналу виплачується відповідно до жанру та обсягу матеріалів, що публікуються, або згідно з виконаними роботами на підставі розцінок (додаються) і суми гонорарного фонду на номер журналу, який затверджується головним редактором.

Авторські матеріали і роботи оплачуються за розцінками вище, ніж штатним співробітникам редакції.

Гонорар може бути збільшено за:

– злободенність і оперативність;

– творче рішення теми, оригінальність викладу;

– трудомісткість при виборі та підготовці матеріалу.

Гонорар може бути зменшено за:

– допущені в публікаціях фактологічні помилки;

– недостатнє висвітлення теми.

Гонорар за підготовлений і організований співробітником редакції авторський матеріал виплачується автору.

За рахунок економії гонорарного фонду можливе преміювання працівників редакції, які сприяли вирішенню творчих питань у ході підготовки матеріалів і журналу до друку.

Зменшення (збільшення) суми гонорару до розмірів, не визначених розцінками, а також виплати за рахунок економії гонорарного фонду оформлюються за розпорядженням головного редактора.

Нарахування гонорару згідно із затвердженими розцінками здійснюється відповідальним секретарем редакції щомісяця після виходу чергового номера журналу з наступним затвердженням відомості головним редактором.


НАКАЗ

Про затвердження Вимог до авторських матеріалів для науково – виробничого журналу “Охорона праці”

Керуючись законодавством про друковані засоби масової інформації, про видавничу діяльність та з метою єдиного підходу до оформлення авторами наданих авторських матеріалів для подальшого опублікування їх у науково-виробничому журналі «Охорона праці»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Вимоги до авторських матеріалів для науково- виробничого журналу “Охорона праці” (далі – Вимоги), що додаються.
2. Інженеру-електроніку (Брагар В.С.) розмістити Вимоги на офіційному веб-сайті науково-виробничого журналу “Охорона праці”.
3. Завідувачу редакційного відділу (Пульвердієва Л.М.) довести Вимоги до авторів, (співавторів), які співпрацюють з ДП «Редакція журналу “Охорона праці”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника головного редактора Солодчук Л.М.

                      Головний редактор                                                                Д. Л. Матвійчук

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5