Складаємо звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю

26 лютого 2021 року – останній день подання роботодавцями Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2020 рік. Нагадаємо, що подавати його потрібно за новою формою.

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджено постановою КМУ від 31.01.2007 № 70 (зі змінами).

Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2020 № 591 затверджено нову форму звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та інструкцію щодо заповнення форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю». Нова форма звітності та інструкція щодо її заповнення уводяться в дію починаючи зі звіту за 2020 рік.

Водночас утратив чинність наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 № 42 «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів».

Норматив робочих місць

Роботодавці (зокрема фізичні особи), які використовують найману працю восьми та більше осіб, зобов’язані виконувати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю у такому розмірі (абзац перший ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб

з інвалідністю в Україні», від 21.03.1991№ 875-XII , далі – Закон № 875):

– 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;

– одне робоче місце – якщо кількість працюючих,

– для яких місце роботи є основним, – від 8 до 25 осіб.

Роботодавці самостійно здійснюють розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу і забезпечують їх працевлаштування.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, визначено п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286.

Для забезпечення виконання нормативу роботодавці можуть здійснювати пошук осіб з інвалідністю на вакантні місця самостійно або звернутися по допомогу до територіального центру зайнятості.

Зверніть увагу, що норматив вважається виконаним, якщо у звітному році у роботодавця вже працює відповідна кількість осіб з інвалідністю за основним місцем роботи.

Сергій Подорожний,  директор Київського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Повний текст статті та зразки документів читайте в додатку до журналу №11/2020

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5