Щоб не посіяти нещастя

Навесні виконують приблизно третину річного обсягу польових та транспортних робіт у сільськогосподарському виробництві. На жаль, у цей час стається приблизно третина всіх нещасних випадків в АПК. Більшість весняно-польових робіт (далі – ВПР) – це роботи з підвищеним ризиком травмування, тому важливо в період підготовки до них вжити профілактичних заходів.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ ДО ВПР:

– розпорядчим документом керівника призначити відповідальних осіб за підготовку та проведення ВПР.
Відповідальними особами по господарству призначають зазвичай: головного агронома – за безпечне ведення ВПР; головного інженера/головного механіка – за своєчасну підготовку техніки до ВПР і утримання її в справному стані; керівників відділів, тракторних бригад, гаражів – відповідальними у структурних підрозділах;
– розробити заходи щодо організації та проведення ВПР;
– розробити технологічні карти на окремі види робіт з підвищеною небезпекою;
– провести навчання та перевірку знань з питань ОП працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, з обов’язковим вивченням безпечних умов праці відповідно до вимог експлуатаційної документації використовуваного виробничого обладнання;
– провести інструктажі з питань ОП для працівників, зайнятих на виробничих процесах;
забезпечити спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі –ЗІЗ), засобами пожежогасіння, медичними аптечками, з дотриманням вимог;
– улаштувати місця для відпочинку, паління, споживання їжі відповідно до нормативних вимог;
– провести медогляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці;
– забезпечити належні умови праці жінок та підлітків
– забезпечити засобами ведення робіт у нічний час;
– забезпечити засобами зв’язку;
– підготувати поля до посіву (прибрати каміння, усунути інші перешкоди, провести контрольну борозну, поворотні смуги, визначити місця відпочинку, заправки насінням, добривами та ін.).

НОРМАТИВНА БАЗА

 • НПАОП 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві», затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240
 • Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затверджений постановою КМУ від 06.01.2010 № 8
 • Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів,затверджений постановою КМУ від 08.07.2009 № 694
 • Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою КМУ від 30.01.2013 № 62
 • Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затверджений постановою КМУ від 28.12.2011 № 1367
 • Вимоги до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджені наказом Мінагрополітики України від 06.05.2009 № 316
 • Правила технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджені наказом Мінагрополітики України від 06.04.2010 № 173
 • ДСТУ 7322:2013 «Трактори сільськогосподарські. Загальні технічні умови»
 • ДСТУ ГОСТ 3940:2007 «Електроустаткування тракторне. Загальні технічні умови»
 • ДСП 3.3.2.041-99 «Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин»
 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу» від 30.01.2012 № 137
 • НПАОП 0.00-3.01-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства»
 • ДСТУ ЕN 1853:2014 «Сільськогосподарські машини. Причепи саморозвантажувальні. Вимоги безпеки
 • ДСТУ 7589:2014 «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Захист від рухомих частин і виступних елементів. Загальні вимоги»
 • ДСТУ 7818:2015 «Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним устаткуванням. Загальні вимоги»
 • ДСТУ ISO 2332:2013 «Сільськогосподарські трактори і машини. З’єднання знарядь триточковим навісним пристроєм. Зона вільного простору навколо знаряддя
 • Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012 № 521
 • Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
 • ГОСТ 12.2.019-2005 «ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки»
 • НПАОП 01.41-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва»
 • НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005  № 15
 • НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804
 • Порядок проведення медичних оглядів працівників  певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246
 • Про безпеку праці з отруйними речовинами у сільському господарстві читайте у статтях Сергія Колесника «Готуємо посівний матеріал» № 8/2018, с16, Миколи Сакуна, Інни Москалюк «Хімічна атака з полів: як захиститися» № 3/2019, с. 40

Анатолій Карпенко, начальник відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Черкаській області

Повний текст статті читайте у паперовій версії журнала № 3/2020

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5