Розповідає експерт


Про приїзд до України Екехарда Бауера, міжнародного експерта з питань якості, ризик-менеджменту, систем управління охороною праці, провідного аудитора, виконавчого віце-президента Quality Austria, і його виступ у ТОВ УЦ «Новатор» наш журнал писав у № 9/2015. У цьому інтерв’ю з експертом – більш докладно про те, як побудована і працює європейська модель охорони праці.

Якими мотивами керуються власники підприємств, коли замовляють аудит у сфері охорони праці та промислової безпеки?
– Один з головних аргументів зацікавленості роботодавців у проведенні аудитів і сертифікації систем управління охороною праці – зв’язок цих процедур з вартістю продукції. Адже наслідки травматизму та профзахворювань досить затратні. І чим дорожче вони обходяться, тим вище вартість продукції. Через це вона втрачає у конкурентоспроможності. Ще одна важлива причина полягає в тому, що великі постачальники тиснуть на дрібних для того, щоб їх системи управління промисловою безпекою працювали ефективніше і не переривався ланцюжок поставок. Вважатися ж ефективними ці процедури можуть за умови їх удосконалення, що, у свою чергу, досягається шляхом аналізу й оцінки їх якості. Об’єктивну інформацію щодо аналізу та коригування системи управління дає незалежний аудит.

– Аудит і сертифікація систем менеджменту якості, охорони праці, навколишнього середовища в Австрії, Німеччині – справа добровільна?
– У країнах ЄС вимоги до безпеки праці уніфіковані. У європейському законодавстві немає прямих вказівок на те, що системи менеджменту повинні бути сертифіковані. Разом з тим, наприклад, законодавство з охорони праці в Австрії таке складне й багатогранне, що роботодавцеві часом важко в ньому розібратися. У той же час, запровадивши, скажімо, систему менеджменту професійної безпеки та здоров’я OHSAS 18001, підприємство одержує зрозумілу структуру управління із чіткими повноваженнями, цілями та відповідальністю, структурованим підходом до оцінки ризиків, вимірними результатами. Аудит і сертифікація допомагають виявити невідповідності системи управління охороною праці та виробничої безпеки, усунути їх, підвищити ефективність сис­теми менеджменту.
Усі витрати з впровадження, аудиту та сертифікації несе підприємство, зі свого боку держава заохочує впровадження систем менеджменту і успішну діяльність підприємств у сфері охорони праці. Зокрема, компанії, що виконують вимоги законодавства з охорони праці, можуть за спеціальним каталогом замовити через установи страхування від нещасних випадків безкоштовні виміри рівня шуму або концентрації пилу, заходи щодо реабілітації працівників, одержати устатковання, що сприяє безпеці та полегшує працю, та багато іншого. Практика держпідтримки є в усіх країнах Європи, і її основна мета – запобігти нещасним випадкам.

– Як об’єктивно оцінити роботу підприємства з ризиками?
– Навіть найдосвідченіші та грамотні співробітники підприємства, що впроваджували систему управління ризиками, можуть упустити якісь важливі деталі та моменти через окозамилювання. Тому важливо, щоб результативність впровадження ризик-орієнтованого підходу перевіряли фахівці сторонньої організації. Аудитори з OHSAS 18001 раз на три роки підвищують кваліфікацію, вивчають вимоги національного і європейського законодавства, складають іспити. Вони знайомі з усією різноманітністю систем оцінки ризиків і управління охороною праці, володіють різнобічними знаннями та багатим досвідом. Таким чином, вони надають об’єктивну оцінку ситуації і тим самим допомагають підприємству удосконалюватися в ризик-менеджменті. Будь-яку систему управління охороною праці, ризик-орієнтованого підходу потрібно підтримувати, допрацьовувати та розбудовувати. Інакше вона перетворюється на формальність і не дає результатів.

– У яких документах прописані обов’язки роботодавця щодо оцінки та усунення виробничих ризиків?
– Основні положення, що стосуються прав працівників на безпечну і здорову працю, включаючи аналіз і мінімізацію виробничих ризиків, перераховані в прийнятому в Австрії законі про охорону праці для роботодавців. Перша його частина спрямована на безпеку персоналу, друга – на безпеку машин, механізмів, устатковання, матеріалів і речовин. Деталізація вимог цього закону наведена у 120 нормативно-правових актах. Крім того, власник зобов’язаний на 100% виконувати вимоги рамкових директив ЄС про охорону праці і здоров’я.
Згідно з одним із пунктів закону роботодавець має право використовувати працю найманих робітників тільки тоді, коли він абсолютно впевнений у безпеці робіт. У свою чергу робоче місце теж може бути використане тільки у випадку, якщо роботодавець гарантує його повну безпеку. Працівник допускається на робоче місце лише за умови, що всі виробничі ризики, які пов’язані з умовами праці, небезпекою устатковання, механізмів, речовин, оцінені, градуйовані та усунуті.
Існує також поняття залишкового ризику, який завжди повинен перебувати під контролем. Виявити ризик – півсправи, кінцева мета – розробити та впровадити заходи, що усувають небезпеку та дозволяють управляти ситуацією. Відповідно до законодавства оцінка ризиків проводиться повторно у разі якихось змін. Скажімо, коли на підприємстві встановлено нове устатковання, на робоче місце прийшли нові люди тощо. Якщо ж нічого не змінювалося, то раз на рік робота з ризиками обов’язково аналізується. В обох випадках за результатами ризик-орієнтованої діяльності з працівниками проводять інструктаж.
Після ухвалення у 1996 р. закону про охорону праці, яким передбачено впровадження ризик-орієнтованого менеджменту, кількість нещасних випадків і профзахворювань у країні зменшилася вдвічі.

– У другій частині закону йдеться про те, що машини та механізми повинні бути безпечними. Чи мається на увазі їх безпечна експлуатація?
– Оскільки, згідно з обов’язковою вимогою, устатковання можна використовувати виключно за призначенням, це вже означає його безпечну експлуатацію. Скажімо, роботодавець придбав якесь устатковання або машину і застосовує їх за призначенням, а через певний час у нього виникає необхідність розширити межі їх використання. Тоді устатковання перевіряють фахівці, і в разі позитивного висновку воно маркірується і допускається до виконання додаткових операцій.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці, які призвели до нещасного випадку, несе власник чи роботодавець?..

 

Підготував Олександр Фандєєв, спецкор

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5