РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У МЕЖАХ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ

Дата проведення Початок Тема заняття
19.02.2019 18:00 Заняття 1. Елементи СУОП на базі ризик-орієнтованого підходу

 • Залучення керівництва: як викликати інтерес вищої ланки керівників до питань безпеки та гігієни праці (БГП)
 • Політика компанії з БГП: яку користь несе, що має містити, порядок упровадження
 • Базові елементи ефективних СУОП
 • Розподілення ролей і відповідальності в питаннях БГП
26.02.2019 18:00 Заняття 2. Культура безпеки, модель поведінки лідера. Як мотивувати людей працювати безпечно

 • Культура безпеки персоналу: етапи розвитку, практичні поради щодо підвищення культури безпеки
 • Мотиви поведінки працівників: чому люди порушують правила і як впливати на поведінку, щоб викликати бажання працювати безпечно
 • Інструменти мотивації: нематеріальне заохочення, залучення керівництва, принципи створення справедливої дисциплінарної системи
 • Культура ставлення до помилок на основі принципів «Продуктивності людини» (Human Performance)
05.02.2019 18:00 Заняття 3. Системи оцінки ризиків, ієрархія заходів управління ризиками. Практика з оцінювання ризиків

 • Класифікація небезпек
 • Оцінка ризиків
 • Ієрархія заходів управління ризиками
 • Практичні завдання з оцінки ризиків
12.03.2019 18:00 Заняття 4. Які показники з ОП є сенс відстежувати. Як досягти прозорості у звітності

 • Типові показники роботи у сфері БГП, які використовують у сучасних системах управління охороною праці
 • Проактивний і реактивний підходи у звітності
 • Вплив культури звітності на ефективність роботи із запобігання травматизму
 • Інструменти для розвитку прозорої звітності про нещасні та потенційно небезпечні випадки
19.03.2019 18:00 Заняття 5. Навчання та комунікація з ОП. Як ефективно підвищувати обізнаність і розвивати навички персоналу

 • Рекомендації щодо проведення навчання
 • Інструменти підвищення обізнаності та розвитку навичок персоналу
 • Створення передумов для відкритого обміну інформацією з питань БГП
 • Ефективні інформаційні повідомлення з БГП
26.03.2019 18:00 Заняття 6. Проведення аудитів та інспекцій з ОП. Зворотний зв’язок, що розвиває культуру безпеки

 • Методи проведення інспекцій та аудитів
 • Навички надання рекомендацій з поліпшення умов БГП: техніки коучингу, базові прийоми транзактного аналізу
 • Залучення керівництва до проведення аудитів та інспекцій
 • Поведінкові аудити
02.03.2019 18:00 Заняття 7. Реагування в аварійних ситуаціях, установлення докорінних причин інцидентів

 • Типові процедури аварійного реагування
 • Навчання/тренування персоналу, як діяти в аварійних ситуаціях
 • Рекомендоване аварійне спорядження
 • Системи звітування про нещасні випадки
 • Установлення докорінних причин під час розслідування нещасних випадків
09.04.2019 18:00 Заняття 8. Найкращі світові практики з безпеки

 • Безпека під час робіт на висоті
  • Типові питання, що потребують вирішення
  • Ефективні шляхи забезпечення безпеки
  • План дій у разі падіння, спорядження і тренування
 • Робота у замкнутому просторі
  • Типові причини нещасних випадків
  • Засади безпечної роботи у замкнутому просторі
  • Практичні поради для запобігання нещасним випадкам
16.04.2019 18:00 Заняття 9. Найкращі світові практики з безпеки

 • Рух транспорту і пішоходів
  • Безпека внутрішнього транспорту, технологічне устаткування
  • Організація безпечної роботи транспорту на дорогах загального користування
 • Відключення машин і механізмів, процедура LOTOTO
  • Принципи та порядок упровадження системи сучасних систем відключення і блокування устаткування під час проведення робіт
  • Стандарти огородження машин і механізмів
23.04.2019 18:00 Заняття 10. Найкращі світові практики з безпеки

 • Управління безпекою підрядника
  • Попередній відбір підрядника
  • Процедури планування й контролю підрядних робіт
  • Системи управління змінами
 • Організація умов безпеки будівельних проектів
president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5