РОБОТИ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ: ПЛАН ДІЙ


Припустимо, що підприємству, яке раніше не виконувало робіт з підвищеною небезпекою, доведеться їх проводити. Із чого слід починати, як організувати й забезпечити правильне та безпечне їх виконання?

  1. Ознайомлення й вивчення НПАОП 0.00­2.01­05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» (далі– Перелік 1) і ДНАОП 0.03­8.06­94 «Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі» (далі– Перелік 2).
  2. Зіставлення переліку всіх робіт, які виконують на підприємстві, з Переліками 1 і 2.
  3. На підставі зіставлення розробляють і затверджують Перелік робіт з підвищеною небезпекою підприємства (останній абзац Переліку 1; далі – Перелік 1.1) і Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі підприємства (примітка Переліку 2; далі – Перелік 2.1), для проведення яких необхідні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань із питань охорони праці.
  4. Керівник кожного структурного підрозділу підприємства розробляє й затверджує:

4.1. На підставі Переліків 1.1 і 2.1 – переліки виконуваних у підрозділі робіт з підвищеною небезпекою й таких, де є потреба у професійному доборі, за кожною професією.

4.2. Перелік нормативно­правових актів з охорони праці, актів з охорони праці підприємства, технологічних процесів та інструкцій, паспортів та експлуатаційної документації на устатковання, машини й механізми, ДСТУ або ТУ на сировину й матеріали та інших нормативних актів, дотримання й забезпечення яких входить до функціональних обов’язків працівників, яким доведеться виконувати роботи, зазначені в Переліках 1.1 і 2.1.

  1. Відповідно до вимог НПАОП 0.00­4.15­98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» розробляють і затверджують інструкції з охорони праці для відповідних видів робіт і професій працівників, яким належить виконувати роботи, зазначені в Переліках 1.1 і 2.1.
  2. З метою досягнення безпеки виробничих процесів через попередження небезпечної аварійної ситуації завдяки застосуванню технологічних процесів (видів робіт) і на виконання вимоги п. 1.1. ГОСТ 12.3.002 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» розробляють і затверджують технологічні процеси, під час яких виконують роботи, зазначені в Переліках 1.1 і 2.1.
  3. У зв’язку з майбутнім виконанням робіт, зазначених у Переліках 1.1 і 2.1, переглядають положення підприємства «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» і формують плани­графіки проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, зайнятих на роботах, визначених Переліками 1.1 і 2.1 (п. 3.2 НПАОП 0.00­4.12­05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці»).
  4. Оскільки багато видів робіт із зазначених у Переліках 1.1 і 2.1 виконують за нарядами­допусками, то розробляють і затверджують положення підприємства «Про нарядну систему».
  5. Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 (далі – Порядок 246), організовують проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, яких залучають до виконання робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі (Переліки 1.1 і 2.1). Для цього необхідно…

 Олег Моісеєнко, власкор

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5