ll конференция

ІI Національна науково-практична конференція

«УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ»

Програма конференції

Перший день

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників конференції

Реєстрація учасників конференції. Кава

10:00 – 10:10 Відкриття засідання

Відкриття засідання

Демонстрація фільму «Життя – це не іграшка»
Матвійчук Дмитро Лаврентійович, головний редактор журналу «Охорона праці»

10:10 – 10:45 Вступне слово

Вступне слово

Кундієв Юрій Ілліч, директор Інституту медицини праці НАМН України, академік НАН України

Хохотва Олександр Іванович, Голова Держгірпромнагляду України

(вручення нагород лідерам рейтингу журналу «Охорона праці»)

Скитенко Людмила Олександрівна, заступник директора Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

10.45 – 11.00 Зниження виробничого травматизму крізь призму управління ризиками

Зниження виробничого травматизму крізь призму управління ризиками

Дунас Степан Васильович, заступник Голови Держгірпромнагляду України

11.00 – 11.30 Аналіз нормативно-правового забезпечення управління ризиками настання нещасних випадків на підприємствах України

Аналіз нормативно-правового забезпечення управління ризиками настання нещасних випадків на підприємствах України

Цибульська Олеся Вадимівна, завідувач науково-дослідної лабораторії Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Презентація

11.30 – 12.00 Основні напрями впровадження управління професійними ризиками в системах менеджменту охорони праці на підприємствах України

Основні напрями впровадження управління професійними ризиками в системах менеджменту охорони праці на підприємствах України

Цопа Віталій Андрійович, д-р техн. наук, проф., міжнародний експерт із систем менеджменту ISO 9001, 14001, 50001 та OHSAS 18001

Презентація

12.20 – 12.55 Досвід використання піраміди травматизму для запобігання нещасним випадкам

Досвід використання піраміди травматизму для запобігання нещасним випадкам

Богданова Ольга Віталіївна, менеджер виробничої безпеки та охорони навколишнього середовища Imperial Tobacco Production Ukraine

Презентація

12.55 – 13.30 Від корпоративної культури до культури безпеки через управління ризиками

Від корпоративної культури до культури безпеки через управління ризиками

Данько Наталія Іванівна, TÜV Rheinland Ukraine, заступник директора департаменту сертифікації, провідний аудитор BS OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Презентація

14.30 – 15.00 Досвід із сертифікації систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки згідно з вимогами стандарту BS OHSAS 18001:2007 на українських підприємствах

Досвід із сертифікації систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки згідно з вимогами стандарту BS OHSAS 18001:2007 на українських підприємствах

Левицький Михайло Анатолійович, генеральний директор сертифікаційного центру TMS Ukraine. Cooperation partner of TÜV SÜD

Презентація

15.00 – 15.20 Медико-гігієнічні аспекти впровадження міжнародного стандарту OHSAS 18002 в Україні (ДСТУ OHSAS 18002:2006)

Медико-гігієнічні аспекти впровадження міжнародного стандарту OHSAS 18002 в Україні (ДСТУ OHSAS 18002:2006)

Вітте Петро Миколайович, п. н. с., канд. мед. наук, в. о. зав. ГНМІМД, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Презентація

15.20 – 15.35 Виробничі ризики крізь призму медико-демографічних детермінант здоров'я працюючого населення

Виробничі ризики крізь призму медико-демографічних детермінант здоров’я працюючого населення

Нагорна Антоніна Максимівна, д-р мед. наук, проф., член-кореспондент НАМН України, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Презентація

15.35 – 15.50 Профілактика туберкульозу як інструмент управління санітарно-гігієнічними ризиками на робочому місці

Профілактика туберкульозу як інструмент управління санітарно-гігієнічними ризиками на робочому місці

Варивончик Денис Віталійович, д-р мед. наук, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Презентація

15.50 – 16.20 Проведення Фіт-тестів респіраторів як спосіб зменшення ризиків захворювань на туберкульоз у працівників медичних закладів

Проведення Фіт-тестів респіраторів як спосіб зменшення ризиків захворювань на туберкульоз у працівників медичних закладів

Юдін Андрій Ігоревич, директор з продажів та маркетингу компанії “3М Україна”

16.20 – 17.00 Впровадження оцінки ризиків ОП, ПБ та ООС з використанням методу HAZID

Впровадження оцінки ризиків ОП, ПБ та ООС з використанням методу HAZID

Токар Олег Олександрович, директор з промислової безпеки та екології ТОВ «Метінвест Холдинг»

Петрачкова Анна Володимирівна, начальник управління впровадження корпоративної системи охорони праці ТОВ «Метінвест Холдинг»

17.00 – 17.30 Про прийнятність ризиків у трудовому процесі

Про прийнятність ризиків у трудовому процесі

Шевчук Ірина Євгенівна, начальник відділу охорони праці компанії PepsiCo

Презентація

17.30 – 18.00 Обговорення та дискусія з питань управління ризиками

Обговорення та дискусія з питань управління ризиками

Другий день

09.30 – 09.40 Перегляд фільму «Взрыв на шахте Суходольская-Восточная»

Перегляд фільму «Взрыв на шахте Суходольская-Восточная»

09.40 – 10.10 Управління ризиками – основа забезпечення безпеки працівників на виробництві (на прикладах резонансних аварій)

Управління ризиками – основа забезпечення безпеки працівників на виробництві (на прикладах резонансних аварій)

Цопа Віталій Андрійович, д-р. техн. наук, проф., міжнародний експерт із систем менеджменту ISO 9001, 14001, 50001 та OHSAS 18001

Презентація

10.10 – 10.40 Управління ризиками – наука чи мистецтво? Ганькевич Тетяна Всеволодівна, консультант СМ EOQ, викладач BSI

Управління ризиками – наука чи мистецтво?

Ганькевич Тетяна Всеволодівна, консультант СМ EOQ, викладач BSI

Презентація

10.40 – 11.10 Досвід зниження ризиків, пов’язаних з недостатньою компетенцією: внутрішні тренери з ОП та ПБ

Досвід зниження ризиків, пов’язаних з недостатньою компетенцією: внутрішні тренери з ОП та ПБ

Токар Олег Олександрович, директор з промислової безпеки та екології ТОВ «Метінвест Холдинг»

Петрачкова Анна Володимирівна, начальник управління впровадження корпоративної системи охорони праці ТОВ «Метінвест Холдинг»

Презентація

11.10 – 11.40 BS OHSAS 18001:2007. Відповідальність вищого керівництва. Ідентифікація небезпек та методи оцінки ризиків

BS OHSAS 18001:2007. Відповідальність вищого керівництва. Ідентифікація небезпек та методи оцінки ризиків

Лисенко Олександр Іванович, провідний аудитор сертифікаційного центру «Бюро Верітас Сертіфікейшн», провідний викладач IRCA

Презентація

12.00 – 12.30 Програми з розвитку безпечної поведінки працівників. Досвід впровадження

Програми з розвитку безпечної поведінки працівників. Досвід впровадження

Богданова Ольга Віталіївна, менеджер виробничої безпеки та охорони навколишнього середовища Imperial Tobacco Production Ukraine

Презентація

12.30 – 13.00 Удосконалення управління культурою безпеки в НАЕК «Енергоатом» і на АЕС

Удосконалення управління культурою безпеки в НАЕК «Енергоатом» і на АЕС

Кремінь Максим Григорович, заступник генерального директора з якості та управління ВП «Хмельницька АЕС»

Коба Костянтин Миколайович, головний інспектор ВП «Хмельницька АЕС»

13.00 – 13.30 Культура безпеки як засіб зменшення ризику впливу людського чинника на виробництві

Культура безпеки як засіб зменшення ризику впливу людського чинника на виробництві

Моісеєнко Олег Васильович, керівник служби охорони праці в 2008–2012 рр., власкор журналу «Охорона праці»

Презентація

14.30 – 16.50 Семінар-практикум

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ (проводить журнал «Промислова безпека»)
Загальна тривалість тренінгів – 3 години
Мета: сприяти розвитку в учасників Конференції практичних спеціальних навичок для використовування в роботі з першого дня

13:45 – 15:10 БЛОК 1 (за групами учасників)

ГРУПА 1 «Оцінка ризиків виробничих завдань»

Тренер – керівник служби охорони праці, промислової безпеки та екології одного з провідних вітчизняних підприємств

Теоретична частина: методи та інструменти оцінки ризиків (характерні для різних видів та методів робіт), що спрямовані на запобігання травмам та несприятливим для здоров’я працівників наслідкам, а також на уникнення шкоди для виробничих активів і навколишнього середовища, яка може виникнути в результаті нещасних випадків під час виконання робіт.

Практична частина: виконання у підгрупах завдань з оцінки ризиків за 4-5 найбільш поширеними видами робіт (наприклад, завантаження/розвантаження, електромонтажні роботи, роботи на висоті тощо).

Обговорення та аналіз виконаних завдань.

ГРУПА 2 «Мотивування робітників щодо дотримання вимог з охорони праці та промислової безпеки. Подолання заперечень при роботі з підлеглими та співробітниками підприємства. Розв’язання конфліктів. Психологічні типи співробітників та методи ефективного спілкування з ними»

Тренер – Ольга Гріньова, практикуючий психолог, тренер, к. п. н.

Теоретична частина:

  • Огляд технік переконання:

–         слабкі, середні та сильні аргументи;

–         засоби викликання симпатії;

–         види маніпулювання, правила їх використання;

–         використання емоційних методів;

–         нестандартні методи переконання. 

  • Психологічне айкідо – техніки запобігання запереченням й опору. 
  • Типи та ролі співробітників у колективі. 
  • Міміка та жести: як виявити сигнали опору чи роздратування та що з цим робити. 

Практична частина: виконання у підгрупах завдань з використання психологічних методів переконання та запобігання опору підлеглих і співробітників.

УВАГА! Під час практичної частини здійснюється відеозйомка з метою подальшого обговорення та аналізу виконаних завдань.

15:10 – 15:20 Перерва

15:20 – 16:45 БЛОК 2 (за групами учасників)

ГРУПА 1 «Мотивування робітників щодо дотримання вимог з охорони праці та промислової безпеки. Подолання заперечень при роботі з підлеглими та співробітниками підприємства. Розв’язання конфліктів. Психологічні типи співробітників та методи ефективного спілкування з ними»

ГРУПА 2 «Оцінка ризиків виробничих завдань»

16.50 – 17.00 Підбиття підсумків конференції

Підбиття підсумків конференції

Дунас Степан Васильович, заступник Голови Держгірпромнагляду України

17.00 – 17.30 На закінчення:

На закінчення:

– обговорення пропозицій учасників конференції;

– ухвалення рекомендацій щодо широкого впровадження управління ризиками;

– відзначення лідерів рейтингу журналу з ризик-менеджменту у сфері охорони праці;

– вручення сертифікатів учасникам конференції

Організатори

organizator
president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5