Виконання посадових обов’язків головним спеціалістом заводу

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

12 листопада 2008 р. о 4 год 15 хв диспетчер заводу зателефонував головному сталеплавильнику і повідомив про аварійну ситуацію, що виникла у мартенівському цеху, та про необхідність його присутності у цеху для вжиття заходів щодо її ліквідації.
Головний сталеплавильник о 6 год 30 хв сів у службовий автомобіль і поїхав на завод, але через кілька хвилин попросив водія повернутися до будинку, оскільки він забув узяти необхідні для роботи документи. Коли він повертався з документами, на першому поверсі двоє невідомих напали на нього і завдали тілесних ушкоджень. Він втратив свідомість. Коли опритомнів, дійшов до машини, якою його відвезли до прийомного відділення лікарні.
Комісія з розслідування нещасного випадку пов’язала цей випадок з виробництвом і склала акт за формою Н-1.
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань Кіровського району м. Макіївки відмовляється брати на облік цей випадок і подала позов на наше підприємство про визнання його не пов’язаним з виробництвом.
Прошу роз’яснити, з якого моменту починається виконання посадових обов’язків головним спеціалістом заводу, і чи можна вважати слідування до місця роботи за викликом диспетчера заводу для усунення виробничих неполадок діями в інтересах підприємства, як це визначено п. 16 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків.
(І. Черняк, директор з охорони праці ЗАТ «Макіївський металургійний завод», Донецька область)

1 відп.

Видно всім
Адмін. 08.04.2015

Відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112 (далі – Порядок), визначено процедуру проведення розслідування та вичерпний перелік певних умов і підстав, за яких нещасний випадок пов’язується (не пов’язується) з виробництвом.
У листі повідомляється, що 12.11.2008 р. о 4 год 15 хв головним змінним диспетчером було повідомлено головному сталеплавильнику ЗАТ «ММЗ» про аварійну ситуацію та необхідність прибуття останнього на підприємство для вжиття заходів щодо її ліквідації.
Вирішуючи питання щодо зв’язку нещасного випадку з виробництвом або навпаки, комісії з розслідування слід звертати увагу на причинно-наслідковий зв’язок між подією та тим, що спричинило настання події. В даній ситуації нещасний випадок стався не безпосередньо на підприємстві, але працівник повинен був прибути на підприємство для виконання завдання у неробочий час.
Згідно з вимогами п. 14 Порядку визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов’язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися у період:
виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні.
Крім того, відповідно до п. 16 Порядку нещасні випадки, пов’язані із завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових (посадових) обов’язків чи дій в інтересах підприємства, незалежно від порушення кримінальної справи, розслідуються відповідно до цього Порядку. Такі випадки визнаються пов’язаними з виробництвом (крім випадків, що сталися з особистих мотивів).
Вирішуючи порушене питання, слід враховувати перш за все той факт, що працівник прямував для виконання завдань роботодавця в неробочий час, і запитання, коли починається виконання посадових обов’язків, у згаданому випадку не є головним.
Тому вважаємо, що рішення комісії відповідає вимогам чинного законодавства.
А. Дєньгін, перший заступник Голови Держгірпромнагляду
Матеріал з номеру 9 2010р.
Апеляційний суд Дніпропетровської області 17 квітня 2008 р. виніс рішення: «Зобов’язати ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» скласти акт за формою Н?1 за фактом отримання 27.01.2004 р. працівником травми під час відрядження».
Посадова особа органу Держгірпромнагляду видала роботодавцю обов’язковий для виконання припис за формою Н?9, в якому пропонується визнати нещасний випадок пов’язаним з виробництвом, скласти і затвердити акт за формою Н?1.
Чи зобов’язаний роботодавець після одержання таких документів утворити комісію та організувати розслідування цих випадків?
(Ю. Андріанов, страховий експерт з охорони праці
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві, м. Дніпропетровськ)
Відповідно до п. 13 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112, акт за формою Н?1 складається тільки після завершення розслідування нещасного випадку комісією, що утворена за наказом роботодавця.
За наслідками розслідування комісія складає акт розслідування нещасного випадку за формою Н?5, у п. 6 якого зазначається рішення суду, згідно з яким даний нещасний випадок визнається пов’язаним з виробництвом, і складається акт за формою Н?1.
Тобто роботодавець у наведених прикладах повинен обов’язково утворити комісію з розслідування нещасного випадку.
А. ДЄНЬГІН, заступник Голови Держгірпромнагляду
(#67)
Згідно з додатком 2 наказу МОЗ СРСР № 555 від 29.09.89 р. «Про удосконалення системи медичних оглядів трудящих і водіїв індивідуальних транспортних засобів» водії внутрішньозаводського транспорту (електрокарів) проходили попередній під час прийняття на роботу і періодичний медичні огляди. У наказі МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» у додатку 5 не зазначено роботи, пов’язані з рухом внутрішньозаводського транспорту (електрокарів).
Чи обов’язковим є проходження попередніх і періодичних медичних оглядів водіями внутрішньозаводського транспорту (електрокарів)? Якщо проходження медичних оглядів є обов’язковим, то якими нормативно?правовими документами слід керуватися?
(М. Міщенко, інженер з охорони праці
ДП «Кремнійполімер», Запорізька область)
Відповідно до п. 1.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.07.2007 р. за № 846/14113, обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.
Доводимо до відома, що тим же наказом № 246 визнано такими, що не застосовуються на території України, додатки 1 і 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР від 29.09.89 р. № 555 «Про удосконалення системи медичних оглядів трудящих і водіїв індивідуальних транспортних засобів» (із змінами).
М. ЖДАНОВА, директор Департаменту організації медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я
(#66)
Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (п. 2.1.3) та Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (пп. 5.2.17, 5.2.18) передбачено вилучення посвідчення про перевірку знань у працівника в результаті незадовільної оцінки знань та направлення його на позачергову перевірку у термін, визначений комісією, але не раніше, ніж через два тижні.
Чи дозволяється такому працівникові протягом цього терміну виконувати будь?які роботи в діючих електроустановках, якщо в структурному підрозділі передбачені роботи тільки з обслуговування та ремонту діючого електрообладнання? Яка група з електробезпеки на цей час залишається у працівника?
(Н. Владимирова, провідний інженер з енергонагляду
КП «Київський метрополітен»)
Після вилучення посвідчення з перевірки знань у результаті незадовільної оцінки знань до наступної (позачергової) перевірки працівникові присвоюється І група з електробезпеки. Він, згідно з п. 3.4.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 р. № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 10.02.98 р. за № 93/2533 (далі — ПБЕЕС), може виконувати роботи за нарядом (розпорядженням) як член бригади за умови наявності в її складі члена бригади з групою ІІІ, якщо виконання ним відповідних робіт не суперечить вимогам технологічних процесів або інструкцій з експлуатації. Такий працівник не має права виконувати будь?які роботи в електроустановці одноособово, а також здійснювати оперативне обслуговування електроустановок (якщо до перевірки знань він мав оперативні права). Крім того, згідно з п. 3.6.2 ПБЕЕС, працівник з групою І може входити в приміщення розподільного устаткування та виходити з нього тільки у супроводі члена бригади з групою не нижче ІІІ або особи, яка має право одноособового огляду електроустановок.
Якщо під час позачергової перевірки знань працівник покаже задовільні знання, то згідно з пп. 5.2.17, 5.2.18 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 р. № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.10.2006 р. за № 1143/13017, рішенням комісії йому відразу може бути присвоєна та група з електробезпеки, що була в нього до вилучення посвідчення з електробезпеки; у посвідченні робиться відповідний запис і воно повертається працівникові. У працівника можуть бути поновлені також оперативні права.
В. ГАЖАМАН, головний спеціаліст управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду
(#65)
Чи зараховується період роботи в інфекційному відділенні до стажу роботи у подвійному розмірі при визначенні права на пенсію, якої тривалості надаються відпустки працівникам цього відділення і чи мають право на пільгову пенсію лікарі зазначеного відділення?
Чи повинні нам доплачувати за умови праці, а також за роботу з дезінфекційними розчинами?
(Працівники інфекційного відділення
Конотопської центральної районної лікарні, Сумська область)
Відповідно до ст. 60 Закону «Про пенсійне забезпечення» (із змінами від 10.07.2003 р.) робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
При визначенні права на призначення пенсії зазначений порядок зарахування періодів роботи в подвійному розмірі застосовується як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати. До страхового стажу для обчислення розміру пенсії періоди роботи після 01.01.2004 р. зараховуються на загальних підставах, тобто в одинарному розмірі.
Згідно з вимогами ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими та із шкідливими і важкими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів, і за результатами атестації робочих місць.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є, насамперед, наявність професії (посади) та виробництва у відповідному Списку, а також підтвердження шкідливих умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умовами праці впродовж повного робочого дня. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.
Розділом XXIV «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36, лікарі інфекційних відділень не передбачені. Отже, права на пенсію за віком на пільгових умовах вони не мають.
Згідно зі ст. 6 Закону «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово?емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, згідно з п. 1 ст. 8 цього Закону надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово?емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 (додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679).
Згідно з поз. 132, 133 і 134 розділу XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» цього Списку лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри закладів та установ охорони здоров’я мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів. Конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Відповідно до пп. 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.01.98 р. за № 58/2498, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
При визначенні умов оплати праці медичного персоналу застосовують Умови, затверджені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами). Відповідно до п. 2.3 додатку 3 до Умов посадові оклади працівників інфекційних лікарень (відділень, палат), згідно з переліком, підвищуються на 15%. Згідно з п. 3.4.7 Умов працівникам, які використовують у роботі дезінфекційні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата у розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки). Ця доплата встановлюється працівникам згідно з переліком посад, затвердженим колективним договором закладу, незалежно від підвищень посадових окладів, встановлених відповідно до додатка 3 Умов.
О. ЧЕРНЕТЕНКО, головний спеціаліст Державної експертизи умов праці України Міністерства праці та соціальної політики
(#64)
У Правилах безпеки в ливарному виробництві визначено, що застосування піскоструминних апаратів для сухої піскоочистки литва забороняється. Для виконання яких робіт дозволяється застосування піскоструминних апаратів і з якою фракцією піску?
(А. Киркач, начальник служби охорони праці
ВАТ «Словважмаш», Донецька область)
Відповідно до п. 11.11 Правил безпеки у ливарному виробництві (НПАОП 27.5?1.15?97) застосування піскоструминних апаратів для сухої піскоочистки литва забороняється, що обумовлено вимогами п. 46 СП 1042?73 (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування) — «забороняється ведення піскоструминних робіт із застосуванням сухого піску».
Зважаючи на зазначене, роботи із застосуванням піскоструминних апаратів здійснюються у гідрокамерах, гідропіскокамерах тощо за умови забезпечення допустимого рівня концентрації шкідливих речовин у робочій зоні.
Фракція піску для піскоструминних апаратів визначається експлуатаційною документацією устаткування.
О. ІГНАТОВ, головний спеціаліст управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5