Структура энергетической службы предприятия

Вопрос в следующем. При изменении штатной структуры предприятия, приказом директора энергетический отдел был выведен из подчинения главного инженера и переподчинен заместителю директора. Последний не имеет инженерного образования, соответсвующего опыта работы, группы по электробезопасности и прочих допусков (только собирается идти учиться). На предприятии имеются: сети и оборудование до- и свыше 1000 В, газовое хозяйство, проводятся работы повышенной опасности.
Директор не считает такую ротацию ошибкой. Прав ли он? Существует ли НД, где бы прямо указывалось на то, что энергетическая служба/отдел/служба главного энергетика и т.д. должны подчиняться главному инженеру предприятия или другому руководителю технического звена? (В типовых инструкциях, касающихся организации Энергетической службы, только рекомендации: “энергетическая служба, как правило, подчиняется главному инженеру”.) 
Спасибо.     

1 відп.

Видно всім
Адмін. 18.08.2015

Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
від 27.07.2015 № 03/14-3872

Міненерговугілля розглянуло лист ДП «Редакція журналу «Охорона праці» про надання роз’яснень стосовно підпорядкування енергетичного відділу заступнику директора, а не головному інженеру та повідомляє.
Відповідно до пункту 13 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2004 № 336, похідні посади, назви яких утворено за допомогою додаткових ознак типу «заступник», «змінний» тощо, мають такі ж кваліфікаційні характеристики, що й базові. Завдання, обов’язки, знання та кваліфікаційні вимоги цих працівників під час розроблення посадових інструкцій визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.
Разом з тим, відповідно до пункту 1.3. Розділу IV який встановлює вимоги до працівників, робота яких пов’язана з експлуатацією та обслуговуванням електроустановок споживачів, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міненерговугілля від 13.02.2012 № 91) та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017, для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок, як правило, у споживача створюється електротехнічна служба (відділ, група) з необхідною кількістю електротехнічних працівників, залежно від класу напруги живлення, складності робіт з обслуговування електроустановок. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача свої розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у разі відсутності (відпустка, хвороба).
Розпорядчий документ щодо призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати, видається після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці і присвоєння цим особам ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.
Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та вищу освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) енергетичного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом.
У разі якщо у споживача використовуються електроустановки ІІ та ІІІ категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається, як виняток, призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача, з числа працівників, які мають групу з електробезпеки не нижче IV та стаж роботи:
Керівники та спеціалісти технологічних служб, особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, в межах своїх повноважень відповідають за належне виконання вимог, передбачених цими Правилами та відповідними посадовими інструкціями.

Заступник Міністра О. Светелік

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5