Порядкова нумерація записів журналу інструктажів з охорони праці

+1
+1
-1
Вирішено
Видно всім

Добрий день!
Підскажіть будь-ласка, порядкова нумерація вступних, первинних та повторних інструктажів у журналі з охорони праці, посадових інструкцій починається з номера 1 і підряд, до закінчення всього журналу (навальним методом) чи кожний наступний рік в цьому журнали нумерація записів починається з порядкового номера “1 ” ?
І на підставі якого нормативного документа ведеться цей облік?
Дякуємо за відповідь!

1 відп.

Видно всім

 
 Графу «№ з/п» містить, зокрема, Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями (додаток 5 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98), Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05), Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві (додаток 4 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98). Сторінки Журналів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою (за її наявності) (п.3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98; п.6.10 НПАОП 0.00-4.12-05). Чи потрібно здійснювати наскрізну нумерацію у графі 1 у разі заповнення строк цих Журналів ?
Основна мета наскрізної нумерації – запобігання фальсифікації записів у документі. Порядок ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці визначає Положення про  порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці підприємства, де повинен визначатись період (зокрема, квартал, рік), коли здійснюється наскрізна нумерація під час проведення окремих видів інструктажів.
Періодичність проведення повторних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці для робіт підвищеної небезпеки становить 3 місяці, та у разі проведення поточного повторного інструктажу втрачається правочинність проведеного попереднього повторного інструктажу. Тобто підчас проведення повторного інструктажу заповнення графи «№ з/п» у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці може повторюватись з періодичністю 1 раз на квартал. Для малих підприємств питання наскрізної нумерації повторних інструктажів не є актуальним.
Форма Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці  також містить графу «№ з/п», але вступний інструктаж є одноразовим та має правочинність протягом усього періоду роботи працівника, тому у даному випадку наскрізна нумерація проведених вступних інструктажів є обов’язковою.
Існують терміни «облік» та «реєстрація». Облік – загальна функція управління, що полягає в отриманні та фіксуванні інформації про стан об’єкта управління за певний відрізок часу (ДСТУ 2962-94 «Організація промислового виробництва облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення»). У разі реєстрації нумерація є фіксованою (незмінною). Наприклад, Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві (додаток 4 НПАОП 0.00-4.15-98) окрім графи «№ з/п» містить графу «код або номер інструкції», що  є реєстраційним    інструкції, значення якого може не співпадати з « № з/п». У порівнянні з Обліком для Реєстрації характерні більші правові наслідки.
        Окрім того можна взяти до уваги, що«реєстраційний індекс розпорядчих документів та деяких внутрішніх документів (акти, протоколи, договори тощо) складається з порядкового номера у межах року» (п.5 розділу 3 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5).

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5