Хто проводить?

+1
0
-1
Вирішено
Видно всім

Хто повинен проводити первинний, періодичний, позачерговий технічний огляд електроталів (тельферів), а також повний та частковий технічний огляд їх, згідно правил НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання”

1 відп.

Видно всім

Технічний огляд – комплекс робіт із контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, та випробування устаткування (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони та гігієни праці та експлуатаційними документами (частина 125 п.1 глави 2 розділу І НПАОП 0.00-1.80-18).
Суб’єкт господарювання забезпечує в установлений термін проведення технічного огляду обладнання (частина 7 п.1 глави 5 розділу VI НПАОП 0.00-1.80-18).
Вантажопідіймальне обладнання підлягає первинному, періодичному та позачерговому технічному огляду п.3 (п. 1 глави 3 розділу VI НПАОП 0.00-1.80-18). Повний технічний огляд проводиться не рідше 1 разу на 3 роки, частковий – не рідше 1 разу на 12 місяців (п.3 глави 3 розділу VI НПАОП 0.00-1.80-18).
                Відповідальні особи, пов’язані з експлуатацією вантажопідіймального обладнанням (п.1 глави 5 розділу VI НПАОП 0.00-1.80-18):

  • працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання;
  • працівник, відповідальний за утримання обладнання в справному стані;
  • працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт вантажопідіймальним обладнанням;

Працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, контролює проведення в установлені терміни технічних оглядів обладнання та бере участь у їх проведенні (частини 4, 5 п.2 глави 6 розділу VI НПАОП 0.00-1.80-18).
Працівник, відповідальний за утримання обладнання у справному стані здійснює підготовку обладнання до технічного огляду та бере участь у його проведенні (частина 4 п.5; частина16 п.6  глави 6 розділу VI НПАОП 0.00-1.80-18).
Результати технічного огляду та строк наступного часткового і повного технічного огляду обладнання записуються до журналу нагляду (паспорта) особою, що його здійснювала (п. 33 глави 3 розділу VI НПАОП 0.00-1.80-18).
Технічний огляд входить до Переліку робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких роботодавцю необхідно отримати від Держпраці документ дозвільного характеру (п.6, п.1 додатка 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, в редакції постанови КМУ від 02.02.2018 № 48).
Тобто, технічний огляд повинні проводити відповідальні працівники суб’єкта господарювання, який отримав відповідний документ дозвільного характеру. Якщо роботодавець не має такого документа дозвільного характеру, то технічний огляд повинні проводити організації, які спроможні його проводити, зокрема, й представники експертних організацій (експерти технічні з промислової безпеки).

#1

Будь ласка, увійдіть , або зареєструйтеся , щоб додати відповідь

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5