Про нову редакцію Правил безпеки систем газопостачання


Основна мета нових Правил полягає в тому, що відповідальність за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами несе власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)). Його обов’язком є забезпечення утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Нова редакція Правил безпеки систем газопостачання (попередня не переглядалася впродовж 17 років) розроблялась більше трьох років, протягом яких декілька разів змінювались організації-розробники документа. Правила опрацьовані фахівцями ПАТ «УкрНДІінж проект», ПАТ «Київоблгаз» та Держгірпромнагляду та затверджені наказом Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. за № 674/27119 (наберуть чинності з дня офіційного опублікування). Цим наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України» (НПАОП 0.00-1.20-98) від 01.10.1997 № 254. До речі, Міненерговугілля востаннє затверджувало нормативно-правовий акт з охорони праці. Усі подальші НПАОП затверджуватиме Міністерство соціальної політики України.

Однією з основних причин підготовки нової редакції Правил стало збільшення кількості аварій та випадків травматизму під час використання газу в побуті протягом останніх років. Причинами таких аварій є самовільне встановлення газових приладів, недотримання вимог безпеки під час їх експлуатації, неякісне та несвоєчасне технічне обслуговування газового обладнання, автоматики безпеки опалювальних приладів, а також відсутність контролю за проведенням перевірок стану димових і вентиляційних каналів (ДВК) та непроведення їх технічного обслуговування та прочистки.

Згідно із попередніми Правилами відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію газового обладнання житлових і громадських будинків, а також побутових газових приладів і апаратів, димових і вентиляційних каналів, ущільнень вводів підземних інженерних комунікацій в будинки і будівлі було покладено на їх власників. А відповідальність за справний стан і безпечне користування газовими приладами і апаратами, що встановлені в житлових будинках (квартирах) – на квартиронаймачів чи власників цих будинків та квартир. Утім, із появою такої порівняно нової організаційної форми суб’єктів господарювання, як ОСББ, виникла необхідність врегулювання, зокрема, питання щодо забезпечення безпечної експлуатації газового обладнання, димових і вентиляційних каналів багатоквартирних будинків, що перебувають на балансі ОСББ.

Саме тому до нової редакції Правил включено таких суб’єктів правовідносин:

  • газорозподільне підприємство – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам до межі балансової належності, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні системи та інші виробничі об’єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;
  • балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з чинним законодавством України;
  • орендар (наймач) – фізична або юридична особа, яка бере в тимчасове користування нерухоме або рухоме майно. У договорі оренди – це сторона, якій передано майно в оренду за окрему плату в тимчасове користування, де друга сторона це – орендодавець, який передає в оренду майно для орендаря.

Поява нових суб’єктів у нових Правилах передбачена потребою розмежування ділянок обслуговування (експлуатаційної відповідальності) систем газопостачання відповідно до межі балансової належності.

Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем і газорозподільним підприємством за технічний стан і обслуговування об’єктів газоспоживання фіксуються в акті розмежування балансової належності об’єктів газоспоживання та експлуатаційної відповідальності сторін.

Необхідність узгодження точок розмежування балансової належності між ліцензіатом (суб’єктом господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання газу) та іншими власниками газорозподільних мереж передбачена положеннями Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (постанова НКРЕ від 13.01.2010 № 11), що є певною гарантією надійності функціонування всіх ланок системи газопостачання, експлуатаційної відповідальності власників газових мереж, безпеки життя та здоров’я населення. Значною мірою змінилася структура нових Правил, яка наразі включає дев’ять розділів. Крім основних («Сфера застосування», «Терміни та визначення понять», «Загальні положення») у Правилах наявні спеціальні розділи: «Вимоги безпеки при проведенні передпускових та пускових робіт систем газопостачання», «Вимоги безпечної експлуатації систем газопостачання (природний газ)», «Вимоги безпечної експлуатації систем газопостачання (зріджений газ)», «Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт», «Вимоги до організації роботи аварійно-диспетчерських служб» та розділ «Захист сталевих споруд систем газопостачання від електрохімічної корозії». Досить суттєвим доповненням нових Правил стали…

Наталія Чумакова,

завідувач лабораторії нормативно-правових актів (ДУ «ННДІПБОП»)

Повний текст статті читайте в № 7/2015

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5