Поведінковий аудит: алгоритм проведення

Небезпечні дії працівників спричиняють більшу частину виробничих травм і аварій. Багато підприємств в Україні використовують поведінковий аудит як інструмент для виправлення небезпечної поведінки персоналу.

Цілі та очікувані результати проведення поведінкового аудиту безпеки (ПАБ):

 • виправлення небезпечної поведінки;
 • підтримка й заохочення безпечної поведінки та тих зусиль, яких працівник доклав, щоб виконати вимоги безпеки;
 • виявлення причин порушення правил безпеки;
 • підтримка затверджених стандартів організації в сферах охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля (ОП, ПБ і ОД);
 • оцінка ефективності діяльності з охорони праці;
 • виявлення слабких сторін системи менеджменту охорони праці, пожежної безпеки на різних рівнях (регламентуючих документів, організаційному та кваліфікаційному рівнях);
 • розробка коригувальних заходів;
 • підтвердження дотримання принципу безпечної роботи;
 • концентрація уваги працівника на важливості питань безпеки;
 • отримання інформації про стан ОП і ПБ на виробництві «з перших рук».

Обов’язковий елемент поведінкового аудиту безпеки – бесіда з працівником.

Належне проведення поведінкового аудиту дає змогу забезпечити:

 • підтримку стандартів у сфері ОП, ПБ і ОД за допомогою загального дотримання чинних правил і процедур, виявлення відхилень;
 • ефективність навчання;
 • виявлення та усунення відхилень від чинних державних нормативних вимог з ОП, ПБ і ОД;
 • мотивацію керівників і працівників за допомогою подачі вимог з промислової безпеки, що відображають тенденції (орієнтири розвитку) у зазначеній галузі, у чіткій, зрозумілій формі;
 • підвищення свідомого ставлення працівників до питань ОП і ПБ.

Найбільший вплив на поведінку людини справляють НАСЛІДКИ, до яких ця поведінка може призвести в майбутньому або вже призвела в минулому. Щоб виправити поведінку людини, потрібно насамперед впливати на наслідки її поведінки. Такий вплив має бути негайний, конкретний і послідовний. Тому аудитор або група аудиторів відповідають за негайне виправлення небезпечної дії та негайне заохочення безпечної поведінки. Заохочення безпечної поведінки створює позитивні наслідки для працівника,  підвищує ймовірність повторення такої безпечної поведінки в майбутньому.

Поведінковий аудит має бути сконцентровано НА ПОВЕДІНЦІ ЛЮДЕЙ, а не на перевірці обладнання!

Щоб провести аудит усіх виробничих ділянок (робочих місць), комісія з ОП складає графік аудиторських перевірок виробничих об’єктів на рік, який затверджує директор. Періодичність проведення аудиторських відвідувань визначає керівник відповідно до графіка аудиту.

Олександр Лисенко, провідний експерт навчально-наукового центру «Ощадливе виробництво», провідний аудитор, консультант.

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 5/2020

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5