Оцінка ризиків у лісовій галузі

Ліс переважно асоціюється зі словом «життя», і несправедливо, що лісова промисловість в Україні потерпає від високого рівня смертельного травматизму. Саме цей факт повинен спонукати змінити ситуацію на краще і стати лідером у впровадженні ризикоорієнтованого підходу.

ЧОМУ ПОТРІБНО ЗАПРОВАДЖУВАТИ ОЦІНКУ РИЗИКІВ НЕГАЙНО?

Причина 1. Вимога держави

12 грудня 2018 року уряд схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні. Мета – створення національної системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці.

Відповідно до документа будь-яка діяльність у сфері безпеки та гігієни праці (БГП) – планування, навчання, профілактичні заходи тощо – розпочинатиметься з оцінки ризиків. Цей підхід, визначений Директивою № 89/391/ЄЕС Ради про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи, понад 30 років використовують у Європі. За цей час він довів свою результативність – виробничий травматизм у країнах ЄС неухильно знижується.

Причина 2. Моральна

За кількістю нещасних випадків зі смертельними наслідками (на 100 тис. працюючих) лісова галузь посідала перше місце серед усіх галузей (за даними 2016 р.). Аналіз травм за професією показує, що смертельні травми переважно отримують лісоруби, які мають 6-й розряд, вищу кваліфікацію та значний досвід роботи. Зважаючи на відтік професійних кадрів у процесі трудової міграції за кордон, втрата кожного фахівця є болючою для господарства, а для сім’ї й поготів.

Високий рівень смертельного травматизму в галузі – явище, з яким борються не лише в Україні. Наприклад, у Великобританії лісова промисловість також є однією з найнебезпечніших галузей. З 2008 р. там зафіксовано 10,4 смертельного випадку на 100 тис. робітників, що більш ніж утричі перевищує рівень смертності в будівельній галузі.

Причина 3. Репутаційна

Загальновідомо, що поважні інвестори, вкладаючи кошти в компанію, ознайомлюються не тільки з її фінансовими показниками, які показують поточний стан благополуччя організації. Часто їх цікавлять нефінансові показники, за допомогою яких можна передбачити, як працюватиме підприємство у майбутньому: якість продукції, екологія, безпека праці, енергоменеджмент, характеристика парку обладнання, забезпечення людським ресурсом тощо. На думку інвесторів, той, хто не може подолати травматизм, потенційно не зможе бути успішним на ринку.

Лісова промисловість – експортна галузь, тож численні західні аудитори вже перевіряють наші лісові господарства щодо дотримання міжнародних стандартів. Отже, показники безпеки мають бути на належному рівні та не викликати сумнівів щодо чесності звітування.

Ольга Богданова, канд. техн. наук, Tech IOSH – технічний експерт Інституту з безпеки та гігієни праці (Великобританія), член Міжнародної асоціації соціального забезпечення ISSA, голова правління Європейського співтовариства з охорони праці ESOSH

Повний текст статті читайту у паперовій версії журналу №4/2019

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5