Новий стандарт ISO 45001 з управління охороною праці

У 2016 р. британський стандарт BS OHSAS 18001:2007 «Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. Вимоги» планується замінити міжнародним стандартом ISO 45001. У статті розглянемо структуру та зміст нових вимог стандарту ISO 45001 у його першій редакції.

 

Розробкою міжнародного стандарту ISO 45001 займається проектний комітет ISO/PC 283. Його перше засідання, у якому взяли участь 83 делегати із 27 організацій – членів ISO та 5 членів взаємодії, відбулося в жовтні 2013 р. у Лондоні. Тоді ж був створений план підготовки проекту та публікації стандарту ISO 45001:

I етап – ISO/CD 45001 (перший проект комітету) опублікований у середині 2014 р.;

II етап – ISO/DIS 45001 (перший проект міжнародного стандарту) буде опублікований на початку 2015 р.;

III етап – ISO/FDIS 45001 (остаточний проект міжнародного стандарту) буде опублікований на початку 2016 р.;

IV етап – підсумковий стандарт ISO 45001 буде опублікований наприкінці 2016 р.

У липні 2014 р. проектний комітет ISO/PC 283 представив проект стандарту ISO 45001. Даний етап роботи комітету визначається як стадія CD (Committee Draft – проект комітету).

Проект стандарту ISO 45001 розроблюється на основі BS OHSAS 18001:2007 «Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. Вимоги», підготовленому Британським інститутом стандартів (BSI) у 1999 р. В Україні чинний ДСТУ OHSAS 18001:2010, який ідентичний другому виданню BS OHSAS 18001:2007.

Загальна мета стандарту ISO 45001 залишається такою ж. Він за змістом та суттю практично повторює BS OHSAS 18001:2007. Однак стандарт ISO 45001 має нову структуру й форму, яка повністю враховує нові правила розробки стандартів на системи менеджменту згідно з додатком SL «ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2014».

У проекті стандарту ISO/CD 45001 прослідковується більш чітке спрямування на:

«контекст» організації – введено новий розділ;

активнішу роль вищого менеджменту та керівництва – введено новий розділ;

управління не тільки ризиками зниження результативності системи менеджменту гігієни і безпеки праці (далі – ГіБП), а й управління можливостями її підвищення.

Згідно з новим стандартом організація повинна звертати увагу й на те, що виходить за межі проблем охорони здоров’я і безпеки персоналу та враховувати, чого від неї очікують зацікавлені сторони. Також організація зобов’язана подбати про безпеку своїх підрядників і постачальників, а також урахувати те, як, наприклад, її діяльність може вплинути на місцеві співтовариства. Ці вимоги набагато ширші порівняно з тими, які представлені в BS OHSAS 18001:2007. Тобто слід не просто спрямувати всю увагу на дотримання умов гігієни і безпеки праці, а й врахувати, що організація не може укладати контракти, якщо існує високий ризик виникнення інцидентів, які можуть призвести до втрати здоров’я і життя не тільки своїх працівників, а й підрядників, а також людей, які проживають поряд.

У проекті стандарту ISO/CD 45001 установлені вимоги, які полягають у тому, що аспекти здоров’я і безпеки повинні бути включені до загальної системи менеджменту організації, і при цьому необхідна суттєвіша підтримка з боку топ-менеджменту та керівництва організації. Стандарт ISO 45001 вимагає, щоб згадані аспекти стали органічною частиною загальної системи менеджменту, а не просто доповненням до неї, як було зі стандартом BS OHSAS 18001.

Більшість організацій уже використовують низку стандартів на системи менеджменту ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 5000 та інші), так що вимоги до гігієни і безпеки праці можуть бути легко інтегровані в загальну систему менеджменту. Зокрема, проектний комітет обрав інтеграцію спочатку з ISO 14001, оскільки в багатьох організаціях, особливо малого й середнього бізнесу, одна людина відповідає як за питання безпеки, так і за питання екології, що характерно для зарубіжних компаній.

У таблиці на с. 24 представлено порівняння змісту стандартів BS OHSAS 18001:2007 та ISO/CD 45001, яке засвідчило, що:

зміст нового стандарту залишився майже таким же;

суттєво змінилася його структура;

новими елементами проекту стандарту ISO/CD 45001 стали розділи «Контекст організації», «Лідерство» та підрозділи «Управління змінами», «Аутсорсинг» і «Постійне поліпшення»;

проект стандарту ISO/CD 45001 поповнився новими термінами та визначеннями, текстовою частиною вимог, які є загальними для всіх стандартів на системи менеджменту.

Розглянемо основні зміни, внесені до проекту стандарту ISO/CD 45001, а також пропоновані вимоги та формулювання комітету ISO/PC 283.

 

Віталій Цопа, доктор техн. наук, професор Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), міжнародний експерт і аудитор по системах менеджменту ISO 9001, 14001, 50001 і OHSAS 18001

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5