Коротко про головне


У зв’язку з призначенням нового складу уряду та формуванням програми його дій редакція журналу з’ясувала у Міністра соціальної політики Павла Розенка, які зміни очікують на сферу охорони праці найближчим часом.

Про реформу соціальних фондів

Відповідно до положень коаліційної угоди та Програми діяльності Уряду України Мінсоцполітики проводило роботу з підготовки законопроекту щодо об’єднання фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та з тимчасової втрати праце­здатності із подальшим запровадженням на базі новоствореного Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) системи медичного страхування. Цей законопроект ухвалений Верховною Радою у другому читанні і набрав чинності з 1 січня 2015 р. (далі – Закон).

Законом передбачається звільнити систему соціального страхування від не властивих їй функцій, забезпечити прозорість та публічність у діяльності, скоротити видатки на управлінський апарат, посилити державний та громадський контроль за видатками Фонду. Прийняття Закону має унеможливити прояви корупції під час використання страхових коштів та їх неефективне використання. Водночас Законом передбачено збереження принципів диференціювання страхового тарифу на страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Частина єдиного соціального внеску на цей вид страхування, як і сьогодні, залежатиме від класу професійного ризику. Відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності, проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види діяльності, змінювати належність підприємства до класу професійного ризику виробництва буде Фонд.

Про витрати Фонду на профілактику виробничого травматизму

Законом передбачено, що профілактика нещасних випадків буде одним з основних завдань Фонду. Фонд здійснюватиме заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:

 надаватиме страхувальникам необхідні консультації, сприятиме у створенні та реалізації ними ефективної системи управління охороною праці;

 братиме участь у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці, у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;

 перевірятиме стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, братиме участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

 вестиме пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовуватиме створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видаватиме та розповсюджуватиме нормативні акти, підручники, журнали, спеціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань охорони праці та  соціального страхування;

 братиме участь у розробленні нормативних актів з охорони праці;

 вивчатиме та поширюватиме позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов праці тощо.

Виконання функцій та обов’язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці. Вони, зокрема, мають право вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі охорони праці, – подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота у  яких становить загрозу здоров’ю або життю працівників.

У зв’язку з об’єднанням фондів вдвічі зменшиться кількість перевірок підприємств на предмет дотримання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про атестацію робочих місць

У зв’язку із набранням чинності нової Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248, а також створенням Державної служби України з питань праці, на яку покладено функції щодо здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо внесення змін до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких визначається право на пільги та компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці.

Про хід створення Державної служби України з питань праці

Мінсоцполітики спільно з Держпраці та Держгірпромнаглядом підготовлено проекти Положення про Державну службу України з питань праці та ряду інших нормативно-правових актів, відповідно до яких буде здійснюватися діяльність Служби. Нині вони перебувають на погодженні із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Після цього проекти будуть подані в установленому порядку на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Підготувала Наталія Оржехівська

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5