Координатор з питань ОП на будівництві

Компетенції та обов’язки координатора з питань охорони праці на будівництві. Процедура оцінки відповідності кваліфікації інженера з ОП (будівництво) з можливістю претендувати на виконання функцій координатора на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва – це компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у розділі ІV Мінімальних вимог (відповідно до Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках; далі – Мінімальні вимоги, затверджених наказом Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050).

Критерії щодо підготовки координатора з питань ОП для виконання своїх функцій визначено у розділі ІV Мінімальних вимог. Зокрема, він повинен мати «підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво)».
Загальна система підтвердження кваліфікації персоналу врегульована Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», який прийнято 2001 р. Тож сертифікація інженерів з ОП у будівництві з урахуванням можливості виконання функцій координатора не потребує подальшої регламентації законодавством.
З положень Мінімальних вимог висновується, що функції координатора може бути покладено як на інженера з ОП – штатного працівника замовника, так і на іншого суб’єкта підприємницької діяльності, який бере участь у будівництві.

ОБОВ’ЯЗКИ КООРДИНАТОРА З ПИТАНЬ ОП (відповідно до Мінімальних вимог)

На стадії розроблення проектної документації будівництва:
Розробити або організувати розроблення плану з ОП будівельного майданчика, в якому встановлюються всі необхідні вимоги з ОП, що стосуються конкретного будівельного майданчика та тих робіт, які будуть на ньому виконуватись.
Скласти відповідну документацію щодо особливостей та умов будівництва, що містить необхідну інформацію з ОП та повинна використовуватись під час виконання робіт.
Передати план з ОП будівельного майданчика та документацію, зазначену в пункті 2, координатору з питань ОП на стадії будівництва.

На стадії будівництва:
Координувати вжиття заходів, направлених на забезпечення дотримання підрядниками і фізичними особами вимог плану з ОП будівельного майданчика.
Вносити або організовувати внесення необхідних змін у план з ОП будівельного майданчика та документацію.
Організовувати співпрацю підрядників.
Координувати здійснення підрядниками контролю за дотриманням установлених вимог з ОП під час виконання робіт.
Визначати разом з підрядниками, фізичними особами порядок допуску працівників на будівельний майданчик.
Уживати необхідних заходів, направлених на запобігання перебуванню на будівельному майданчику сторонніх осіб.

Корнелія Радиш, заступник директора ТОВ «Технічний комітет «Спецмонтаж»
Ніна Шевцова, керівник Атестаційного центру ТОВ «Технічний комітет «Спецмонтаж»

Повний текст статтї читайте у паперовій версії журналу № 2/2020

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5