ДП «АНТОНОВ»: залучаємо працівників у сферу безпеки

Однією з основних вимог до літаків «АН» під час проєктування, виробництва, а також підтримки їхньої льотної придатності протягом усього життєвого циклу є безпека. Як працівники підприємства, чиї літаки відомі всьому світу, убезпечують власну працю?

Про це журналу розповів Сергій Кучер, начальник відділу охорони праці ДП «Антонов».

На ДП «Антонов» двічі на рік (у квітні – травні та листопаді – грудні) проводять адміністративно-громадський огляд з питань охорони праці.
Організовує та координує громадський огляд адміністрація заводу спільно з профспілковим комітетом. Для його проведення видають наказ. У додатку до нього наведено 70 пунктів, що стосуються охорони праці, за якими структурні підрозділи готуються до огляду.
Підрозділи на ДП «Антонов» розподілені по групах залежно від роду діяльності, характеру та складності робіт. Боротьба підрозділів за призові місця точиться всередині кожної з груп.
До комісії, яка перевіряє стан охорони праці в структурних підрозділах, входять представники відділу охорони праці, а також громадські інспектори з питань ОП від профкому підприємства.
За підсумками огляду в структурних підрозділах оформляють приписи, в яких зазначають виявлені порушення вимог охорони праці. Результати огляду по підприємству загалом оцінює комісія. На підставі аналітичних даних і висновків видають наказ, у якому узагальнюють усі зауваження і намічають головні завдання підприємства щодо поліпшення стану охорони праці та здоров’я.
Посадових осіб, які допустили найбільшу кількість порушень, притягають до дисциплінарної відповідальності. Їм виносять догану і позбавляють додаткової річної премії.
Підрозділи, які показали найліпші результати, отримують матеріальну винагороду.

Питання охорони праці, які перевіряють під час проведення огляду:
– наявність плану роботи з охорони праці;
–інформацію щодо навчання та перевірки знань з питань ОП посадових осіб, фахівців, працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою;
– правильність ведення журналів здійснення оперативного контролю 1-го та 2-го ступеня;
– наявність інструкцій з ОП для робітників конкретних професій і окремих видів робіт;
– наявність програм проведення стажування для новоприйнятих працівників;
– ведення оперативних журналів, журналів огляду технічного стану електро- та газозварювального обладнання;
– ведення технологічної документації по газовому господарству;
– відповідність робочих місць нормативно-правовим актам з ОП;
– оснащення стенду з ОП та інші.

Підготував Олександр Фандєєв, спецкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 8/2020

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5