Як обрати лабораторію

Завдяки атестації робочих місць підприємства можуть своєчасно виявити шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу, визначити пріоритетні напрями модернізації обладнання та технологічних процесів, розробити і впровадити цілеспрямовані санітарно-гігієнічні та медико-профілактичні заходи, зважаючи на специфіку умов праці на конкретних робочих місцях.

Основна мета атестації робочих місць за умовами праці полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками. Зокрема, щодо реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Усі пільги та компенсації можна реалізувати лише після встановлення фактичного рівня шкідливого виробничого фактора, його оцінки та тривалості дії за робочу зміну, складання Карти умов праці та визначення днів додаткової відпустки й розміру доплат до тарифної ставки.

Непроведення атестації робочих місць може спричинити негативні для роботодавця наслідки.

Зокрема, це дає юридичну підставу працівнику, який працює у шкідливих та небезпечних умовах праці, звернутися до суду й вимагати відшкодування матеріального та морального збитку. Відсутність підтвердження правомірності додаткової відпустки, підвищеної оплати праці, видачі спецодягу є порушенням законодавства про охорону праці й тягне за собою адміністративну відповідальність керівника підприємства, а також створює проблеми з оподаткуванням зазначених виплат.

Оксана Орєхова, канд. мед. наук, ст. наук. співроб., завідувач лабораторії промислового мікроклімату та фізіології теплообміну

Олександр Павленко, канд. мед. наук, завідувач лабораторії промислових аерозолів ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №2/2019

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5